Globalismen tok alt fra oss

Globalisme er noe som går igjen i norsk politikk. Målet er uttalt. Regjering og Storting vil at industrien skal etablere seg i lavkostland. Norske konserner flytter sin produksjon ut av Norge. Titusener av norske arbeidsplasser har blitt eksportert. Alt for at du skal få billig varer i fra land som Kina. Kina ble Norge og

Makteliten pleier hverandre

I artikkel datert 8.januar 2019 skrev vi om koblingen mellom politikere og klimaprofitørene. Den artikkelen er svært relevant ift til de siste dagers nyheter om Oljefondets nye sjef, Nicolai Tangen, som er beskyldt for smøring og kameraderi etter eliteseminaret i USA. Oljefondets nye leder ble headhuntet til jobben i Oljefondet, av en hodejeger som han

Adjø Solidaritet!

Det er i kriser en viser sitt sanne jeg, heter et kjent ordtak. Da tyske Ursula von der Leyen overtok som president i EU kommisjonen, var optimismen stor. Da pandemien inntraff Europa med full styrke kollapset markedene, og handlekraften, gjennomføringskraften, samordning og solidariteten i EU forsvant over natten. Nå er EUs ledere nede for telling,

Regjeringens krisepakke-rett medisin?

Regjeringens økonomiske tiltak for næringslivet er som å pisse i motvind. Optimistene hevder at korona epidemien vil vare ut til oktober. Pessimistene derimot hevder at korona epidemien kan vare til våren 2021. Uansett varighet er det lang tid. Da er det viktig å sørge for rett medisin til rett tid. Globalismens fyrtårn i Davos som

Likegyldigheten råder – beredskapen faller

14.2 uttalte statsminister Erna Solberg at myndighetene antok at koronaviruset kom til Norge. Regjeringen Solberg bevilget da 10 millioner til WHO sin humanitære innsats, slik at de kunne bidra i land som har et dårligere helsetilbud enn Norge, og ga blanke i beredskapstiltak. “Vi kan ikke mure oss inne for å ikke bli truffet av

Uavhengig domstol

Runar Kjørsvik tidligere hovedverneombud på Shells landanlegg på Nyhamna, varslet i 2014 om at kolleger ble eksponert for det kreftframkallende stoffet benzen. Han varslet også om at ansatte ikke ble involvert i omorganisering på anlegget, og at vernetjenesten ble motarbeidet. Få måneder senere ble han sparket. Kjørsvik har utviklet PTSD grunnet hendelsene, og ble ufør.

Vanskeligere hverdag for folk flest

Ifølge Fagbladet skal Posten kutte 1500 årsverk i Posten inneværende år, fordi Stortinget har vedtatt at posten skal leveres annenhver dag fra 1.juli 2020. Konserndirektør Tone Wille som i 2018 hadde årslønn på 5.368.488, fikk fikk 600.000 i lønnsøkning og fikk doblet sin bonus da Posten planla kuttene. Det henger ikke på greip at eliten

Norge trenger konservativ renessanse!

Høyre ble stiftet 25. august 1884 som ett konservativt politisk parti. Partiet som bygget sin ideologi på «one-nation conservatism» fra Storbritannia, var det partiet som bl.a fikk kjempet igjennom arbeiderboliger, utdannelse for alle, helsevesen og utbygging av sykehus. I dag er Høyre ett liberalt politisk parti. Konservatismen er kastet overbord. Det bekreftet stortingsrepresentant Heidi Nordby

Coronaviruset skader verdensøkonomien

De økonomiske konsekvensene av coronaviruset er betydelige. Etter at coronaviruset brøt ut i Kina har produksjonslokalene til verdens største bilmarked blitt stengt ute fra verdensmarkedet. Bilprodusentene Volkswagen, Toyota, Daimler,General Motors, Honda og Hyundai har begrenset produksjonen, og må holde fabrikklokalene stengt til 17.februar. Flere flyselskaper har stoppet reiser til Kina, og luksusbutikker som britiske Burberry

Grenseløs innvandringspolitikk

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har undersøkt praksisen hos politiet i Møre og Romsdal. De har avdekket at politiet har brutt loven for offentlige innkjøp av tolketjenester. Politiet må betale et gebyr på 847 000 kroner. Ifølge politiet har de ikke tid til å lyse ut kontrakter. I fjor kjøpte politiet tolketjenester for nærmere 60