Bli medlem

Du kan melde deg inn som medlem av Nye Borgerlige:

– ved å sende inn skjema under.
– ved å betale fastsatt årskontingent til konto 1506.05.11613
det blir ikke sent ut en faktura, men betal i banken og skriv i meldingsfeltet: Kontingent fra navn.

Innmelding må inneholde epost, navn, adresse, telefonnummer, og fødselsdato med år.

Årskontingent er kr. 250,- for voksne og kr. 125,- for honnør og studenter.