Oslo

Norges forsvar legges under EU

Det er ikke lenge siden globalisten Erna Solberg, som i 2018 ble æresmedlem til Soros sponsede Atlantic Council, gav bort Finanstilsynet, og energipolitikken vår til EU. Nå er forsvaret det neste. Dette har ligget i kortene lenge og det er derfor vi har et ribbet forsvar. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har vært langt mer tydelig på Les mer...

Kriminelle utlendinger må utvises!

TV 2 har analysert samtlige dommer i grove voldssaker i Oslo tingrett i perioden 2018 til februar 2019. Den viste at 70 prosent av gjerningsmennene har innvandrerbakgrunn. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er 33 prosent av Oslos befolkning innvandrere, som enten har innvandret selv eller er barn av innvandrere født utenlands. Det som er påfallende er Les mer...

Klimahysteri = redusert økonomisk vekst

Den grønne ideologien til globalistene innebærer at de fører en økonomisk politikk hvor hensikten er å redusere alt forbruk. Etter 9 år med stabil økonomisk vekst, har tysk økonomi kun vokst med 0,4% fra juni 2018- juni 2019. Tysk økonomi krympet i andre kvartal i 2019 med 0,1% sammenlignet med første kvartal. Årsaken ligger i Les mer...

Demokratiet under angrep

9.februar 2018 ble det ved kongelig resolusjon oppnevnt Beredskapshjemmelutvalget. Deres mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen, hvor hensikten er å innføre nye krisefullmaktslov som setter demokratiet tilside ved ekstraordinære krisesituasjoner. Utredningen «Når krisen inntreffer» med lovforslag er ute til høring, med frist 20.12. Fullmaktslovene er svært inngripende da det heter: Les mer...

Korrupsjonsskandalen i Boligbygg fortsetter

Etter at det ble avdekket at Oslo kommune sløste bort 115 millioner ifm oppkjøp av boliger ble det iverksatt granskning av det kommunale foretaket. Ifølge granskningsrapporten har en innkjøper betalt tre-fem millioner i overpris til en selger vedkommende hadde tette bånd til. Kjøpekontrakten var ikke registrert i foretakets saksbehandlingssystem. Jon Carlsen som var sjef måtte Les mer...

Ungdom uten fremtidshåp

Forsker Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret ved NOVA, har i den nasjonale ungdatarapporten for 2019 avdekket at ungdommen er blitt mindre skikkelig enn før. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 259.700 elever fra 8.trinn på ungdomsskolen til 3.trinn på videregående i perioden 2017 til 2019. Rapporten viser at 70 prosent kjeder seg på skolen. Ungdommen Les mer...

Miljødirektoratet vil ødelegge kulturminner

Miljøminister Elvestuen har vedtatt å rive Veslliesetrene i nasjonalparken på Dovre. Setrene som skal rives er fra 1800 tallet. Sauebønder får ikke erstatte setrene med tilsynsbu. I vedtaket om vern av Dovrefjell heter det at alle bygninger, broer og veier i det gamle skytefeltet skal saneres og fjernes. Årsaken er hensynet til villreinen. Samtidig sier Les mer...

Å gå over bekken etter vann

Oslo kommune har blitt pålagt av Statens Mattilsyn å sørge for å ha på plass en plan om reserveforsyning av drikkevann i høst, ellers vil de få millionbøter. Staten krever at det innen utgangen av 2027 er på plass reservevannkilde. Oslo har brukt 70 år på å finne reservevannkilde. Nå skal de over bekken etter Les mer...

Mer frihet, mindre stat!

Våre folkevalgtes feilprioriteringer fører til problemer. De krever bompenger for å redusere bilbruken slik at de som skal reise skal tvinges til å velge kollektivtrafikk. På den andre siden har de sørget for å ikke ha bygget ut solid kollektivtrafikk, men redusert tilbudet. Togtilbudet til utlandet var bedre på 1990 tallet enn i dag, og Les mer...

Norge går fra rikdom til fattigdom

Oljefondet finansierer kullkraftverk i flere land, samtidig som regjeringen vil ha fossilfri kollektivtrafikk innen seks år. For olje- og gassnasjonen Norge skal forandres totalt. Ifølge klimaminister Elvestuen skal all fossilt drivstoff opphøre innen 2050. Norge har satt de strengeste klimamålene i verden. Årsaken skyldes at Norge ved Erna Solberg har påtatt seg pådriverrollen for å Les mer...