Oslo

Familien og partiboka først

Det rødgrønne byrådet i Oslo kommune har innstilt Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør. Dette har skapt reaksjoner fordi hun aldri har jobbet med skole og utdanning og har lite erfaring fra offentlig sektor. Høyre og Frp krever svar: – Hvorfor hemmligholdt byrådet Marte Gerhardsens navn fra offentlig søkerliste? Videre er det verdt å merke seg Les mer...

Den ubehagelige sannheten om vindmøller

Vi blir hver dag via radio, fjernsyn og andre hovedstrømmedier informert om hvor viktig det er med grønn energi som i hovedsak baseres på vindmølleparker. 1 april i år la NVE ut sin nasjonale plan for vindmølleparker i Norge. Alle områder skal utbygges med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Konsekvensen er massive inngrep Les mer...

EU eier våre vannressurser til lands og til havs

Vanndirektivet er et EU direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann. Direktivet er innlemmet i EØS avtalen og forpliktende for Norge. Direktivet omfatter alt ferskvann og kystlinjen. Grensen til sjøs er en nautisk mil utenfor grunnlinjen dvs kyststatens ytterpunkt og grense mot havet. Det er verdt å merke seg at grunnlinjen danner grunnlag for Les mer...

De rødgrønne legitimerer ungdomskriminalitet

Oslo byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), skrev i et facebook innlegg at hun reagerte på politiets ordbruk på twitter. I en twitter melding brukte de ordene «gjerningsperson» og «mistenkt» etter at politiet ved to tilfeller på en uke måtte rykke ut til to Oslo skoler. Det ene tilfellet var trussel med Les mer...

Forslag om innstramming av sykelønnsordning

Et offentlig nedsatt utvalg har fått i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, analysere utviklingen av offentlige ytelser og foreslå tiltak for økt sysselsetting. De vil stramme inn sykelønnsordningen. Rapporten ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28.mars. Konklusjonen deres er at alt for få er i arbeid. De mener Norge har flere Les mer...

Omfattende svikt i tilbudet til eldre

I en nylig utgitt rapport av Norges nasjonale Institusjon for menneskerettigheter (NIM) fremgår det er det på flere områder er svikt i eldretilbudet. Rapporten viser at eldre risikerer underernæring, får oppnevnt verge uten å bli spurt og at de risikerer å bli utsatt for tvang på sykehjem. NIM har sett på syv områder hvor de Les mer...

Knivterror sprer seg

Senest i går ble en mann knivstukket på Sandaker. Forrige uke ble en 22 åring angrepet av fire yngre gutter i Asker. Stadig flere yngre ungdommer bærer kniv, og benytter de for å stikke hverandre eller true, ifølge Oslo politiet. Samtidig har ikke politiet oversikt over hvor mange som ble knivstukket fra 2016 til 2018 Les mer...

Når provokativ kunst blir politisk våpen

Etter politiet tok ut siktelse mot teaterdirektøren og tre kunstnere for teateroppsetningen «Ways of Seeing», har det kommet frem at tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund er skuespiller i teaterstykket. «Statsministeren mangler dømmekraft», hevdet han i intervju med Nrk. Han mente Solberg som kritiserte Black Box teateret, skulle lagt seg flat og si unnskyld. Selv er han Les mer...