Sprekker finansboblen?

Det er interessant å observere at nær ingen norske medier omtaler inflasjonen  i USA. Det som skjer i USA vil få stor innvirkning på norsk økonomi. Det har skapt rystelser i USA at inflasjonen nærmer seg med stormskritt 5%.

Amerikansk økonomi har blitt overstimulert både av føderale myndigheter via sine stimulus sjekker til amerikanske husholdninger ($1,9tn), men også fordi Federal Reserve ikke følger opp sin 2% inflasjonspolitikk. At inflasjonen nærmer seg 5% bør være til stor bekymring både i USA men også her i Norge.

Inflasjonen er ventet å øke samtidig som USA og verden nå åpner opp. Dette vil påvirke  norske husholdninger som er svært gjeldstynget. DNB har allerede varslet at de vil sette opp renten. Spørsmålet er om norske husholdninger har den nødvendige styrken til å tåle dette. De aller største finanskriser i Norge er faktisk utløst av husholdningene.

Ikke bare at inflasjonen gir økte bankrenter, men husholdningene vil på grunn av økt inflasjon også måtte betale mer for varer og tjenester i samfunnet, enten det er mat eller reiser.

Det spekuleres i om inflasjonen vil reduseres neste år, men det er lite trolig i og med at de fleste vestlige økonomier har vært stimulert under Covid-19 pandemien. Denne «unaturlige» stimuleringen sammen med økt kjøpekraft, næringer som får økt aktivitet, vil presse prisene og derved inflasjonen i været.

Hvorfor disse utfordringene ikke er omtalt i norske medier eller av norske elite politikere kan man lure på, for vi sitter nå på en boble som er på vei til å sprekke.

Nye Borgerlige vil at finanstilsynet og norske elite politikere etablerer buffere som sikrer norske husholdninger, slik at vi ikke få reprise av gjeldsoffer situasjonen som oppstod på 1980 tallet. Faller husholdningene faller norsk finansnæring.
Det kan få tragiske konsekvenser i flere tiår.