Regjeringens Tyskland strategi – den norske tragedien

Norge gikk i bresjen for klimahysteriet, og nå vil Erna Solberg øke tempoet. I dag skal hun holde tale i Sikkerhetsrådet og snakke om klima. Samtidig ble det i dag annonsert at tidligere Sp leder Åslaug Haga blir leder for lobbyorganisasjonen og vindkraftorganisasjonen Norwea. Vi har i tidligere artikler skrevet om koblingen mellom klimaprofitørene i Norwea og elitepolitikere, og fått innsyn i flere eposter.

Koblingen mellom politikere og klimaprofitørene

Det er ikke tilfeldig at tidligere Sp leder Åslaug Haga fikk lederjobben for å fremme vindkraft. Som Kommunal- og regionminister og senere oljeminister i Stoltenberg regjeringen, sa hun ja til at Norge skulle bli karbonøytralt innen 2030 eller 2050, og nei til oljeleting i Lofoten. Hun var prosjektdirektør for fornybar energi i Norsk Industri i 2009-2010. I 2019 gikk hun ut i norske medier og sa hun ville ha sluttdato for norsk oljeproduksjon.

Regjeringens Tysklands strategi ble etablert i 1999 under regjeringen Bondevik (KrF, Sp og V). Da var Åslaug Haga statssekretær før hun ble kulturminister. Denne strategien skulle være virkemiddel for å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Tyskland og Norge, fordi Norge anså Tyskland som Norges viktigste handelspartner. Til tross for at avtalen er 20 år, har den vært svært lite omtalt i norske massemedier.

Tysklandstrategien ble revidert og oppdatert i juni 2019 da Frp satt i Solberg regjeringen. Av den reviderte utgave fremgår det at Norge skal styrke samarbeidet ytterligere. Nordmenn skal lære tysk språk og tysk kultur, og vi skal være Tysklands stabile strømleverandør. Det er årsaken til at du får økte strømpriser. Det hitsettes:

«Å halde fram med å vere ein stabil og sikker leverandør av energi til den tyske marknaden og ein viktig bidragsytar til og samarbeidspartnar for Tysklands innsats for energiomstilling og for å nå klimamåla i Europa.»

 Våre folkevalgte har åpenbart i mange år hatt motto «Alt for Tyskland». De kjemper for at Norge skal være garantist for at Tyskland skal få tilgang på norske ressurser til lands og havs. De vil avvikle AS Norge. Vi skriver ikke krigsårene, men et samlet Storting og regjeringens sterke ønske.

I 2019 fikk det tyske oljeselskapet Wintershall Dea tillatelse til å prøvebore etter olje utenfor Lofoten. Et område de rødgrønne kjempet for å bevare.
Innen 2022 skal alle syv tyske atomkraftverk være nedlagt. Underskuddet på kraft er påtagelig og den tyske ørn har nå satt sine klør i Norge. Vi skal produsere kraft til Tyskland. Det skal skje til lavest mulig kostnad og prisen er det du og norsk industri som skal betale.

Regjeringens iver til å være imøtekommende til de tyske krav, gir de tilgang til våre havressurser og naturressurser. Det fremgår tydelig av Regjeringens Tyskland strategi hvor det heter:

«å fremje ei berekraftig forvalting av havressursane som grunnlag for ein styrkt havøkonomi gjennom dialog og samarbeid med Tyskland,» Som det så fint beskrives i regjeringens Tyskland strategi.

Det som var ansett som arvesølvet hverken gis eller selges ut. Våre folkevalgte betaler for at de skal overta våre naturressurser, enten det heter grønt skifte, grønne sertifikater for å få tilgang på våre fiskeressurser, naturressurser eller olje.

Nye Borgerlige mener at vårt arvesølv skal beholdes på norske hender og sikre framtidige norske borgere. Derfor sier vi nei til det grønne skiftet og Regjeringens Tyskland strategi som enkelt og greit handler om plyndringen av våre naturressurser til havs og til lands.