Hvem skal eie og forvalte regnet i Norge?

I dagens politiske arbeid med ESA/Acer skinner det gjennom mye inkompetanse og sammenblandinger av forskjellig energiproduksjon til elektrisk strøm. Norge gjennom vannkraften hadde det reneste energiforbruket på sin strøm (100%) inntil våre energiøkonomer/transaksjonsøkonomer sørget for å tjene grovt på å selge norsk vannkraft som toppkraft til Europa og importere billig «skitten» bunnkraftstrøm fra kontinentet.(Denne samkjøringen startet jo først med svensk atomkraft-samkjøring som jo var fornuftig ved salg av norsk OVERSKUDDSKRAFT, men er nå overtatt av en «leke»-børs ved navn Nord Pool).

Denne kunstige samkjøringen har aldri kommet norske forbrukere til gode, snarere tvert i mot. Det har også sørget for at Norge nå har over 75% «skitten» kraft fra kontinentet i sitt strømforbruk! Norges dynamiske uthenting av ønsket strøm gjennom vannkraft (ren turbingenerert kraft med minimalt energitap) er unik og kan ikke sammenliknes med strømmen som hentes ut fra strøm generert fra dyr forurensende fosil- og atomkraft («skitten» og dyr kraft med stort energitap).

Produksjon av strøm fra denne «skitne» kraften trenger lang omstillingstid i forhold til forbruksendringene og trenger derfor en jevn produksjon. Europa må derfor supplere toppforbruket sitt med den dynamiske vannkraften og får i bunnperiodene bunnkraft som kan selges billig. At vi nå har energiøkonomer og uforstandige politikere som roter dette til er ikke mindre enn en skandale for Norge. Disse ikke verdiskapende strømmeglere som lurer de norske forbrukerne med såkalt «tilbud og etterspørsel» (det har aldri vært billigere å produsere vannkraftstrøm enn i dag) med denne transaksjonsøkonomi med den norske vannkraften er svært irriterende for oss som har jobbet med den norske samkjøringen av strømproduksjon og som har vært med på å bygge vannkraftstrøm til det norske samfunnet. DETTE HAR GITT NORSK INDUSTRI OG BORGERE BILLIG OG SVÆRT FORUTSIGBAR OG KONKURRANSEDYKTIG VANNKRAFTSTRØM.

Dumhet og inkompetanse preger dette Europeiske samkjøringsspillet som bare har en taper og det er Norges befolkning og det norske næringsliv!

Politikernes garantier for norsk forvaltningsrett og prisgarantier er derfor åpenbart fullstendig urealistisk i et kunstig tilbud/etterspørsel perspektiv når vi lagrer vår miljøvennlige vannkraft i våre vannmagasiner(energireservoarer) til det tidspunktet våre kuldeperioder eller tørkeperioder setter inn.

Nå må reelle fagfolk som ser galskapen komme på banen og forklare denne idiotien sett ut fra å sikre Norges interesser først.

Regnet over Norge og våre vannmagasiner er det norske folk sin eiendom og våre folkevalgte har plikt i kraft av sin ombudsrolle å forvalte dette for norske interesser og ikke for internasjonale finanskrefter eller av overnasjonale instanser som EU!

Vi har i utgangspunktet verdens reneste energiform, nemlig vår unike vannkraft som dagens Storting og Regjering nå skudsler bort!

Dette transaksjonsøkonomispillet på Europas premisser må stoppes!

Hans A. Kielland Aanesen