Vaksinepass for et virus med lav dødelighet

Nå går det over stokk og stein og troen på myndighetene minsker. Selv om Covid-19 er et smittsomt virus er dødeligheten relativt lav fordi vi har et godt utbygget helsevesen. Vi må bruke maske, og det er blitt farlig å ta på sedler og kontanter uansett om du bor i et område med lite eller ingen smitte. Vaksinering mot viruset som skulle være frivillig viser seg nå å bli tvang.

NHO-direktør Ole Erik Almlid håper en ordning med vaksinepass kommer på plass så fort som mulig etter at Danmark ville innføre dette om tre-fire måneder. Målet er at det skal kunne brukes i forbindelse med reiser. Dette digitale passet kan kobles til de samme folkene som vil rulle ut teknokratiet, The Great Reset. Denne lukrative avtalen gikk, ikke overraskende, til Rockefeller og Microsoft i The Common project.

Nye Borgerlige mener en vaksine med mRNA, som aldri har vært prøvet på mennesker før, er et brudd på Nuremberg koden. Med referanse til nr. 1, 2, 3 og 6 fordi utredningen har vært så kort. Vi må være sikker på at dette ikke er et globalistisk verdensrevolusjon prosjekt, men er til nytte på et virus som har mellom 97 og 99% overlevelsesrate. Et virus som har vist god effekt med medisinske preparater som malaria medisinen Hydroxychloroquine sammen med bl.a  Zinc på et tidlig stadium.

Avskjedsbrev til den tyske bundestag om Covid restriksjonene

17. november 2020 skriver rådgiveren Sebastian Friebel for den tyske bundestag sitt avskjedsbrev. Dette er sterke ord for en som har vært med i europeisk politikk lenge og som nå synes det har gått for langt. Oversatt fra Lockdownsceptic.org

Microsoft og Rockefeller Foundation samler inn biometriske data om verdens befolkning

Innføringen av digital identifikasjon var et mål allerede før Corona-krisen og ble fremmet av innflytelsesrike aktører. Med ‘ID2020’ har Rockefeller Foundation og Microsoft i flere år arbeidet med et prosjekt for digital, biometrisk registrering av verdens befolkning, med digitale immunitetssertifikater som et ledd i systemet.

En global vaksinasjonskampanje mot coronavirus kan snart brukes som påskudd for å rulle ut dette kontrollsystemet, som har vært utarbeidet i årevis over hele verden – muligens i kombinasjon med CommonPass. Det er viktig å innse at dette betyr at identiteten til enhver borger (passord, helsestatus, bankdata, sosiale kontakter osv.)

Vil blir sentralt administrert og overført til private selskaper – en sjokkerende, men dessverre en realistisk idé. Hvis du ser på dette, og andre prosjekter fra de digitale selskapene, får du følelsen av at vi mennesker er mer av en vare eller et økonomisk utnyttbart råmateriale for disse selskapene, og at vår velferd betyr veldig lite for dem.

For eksempel har Microsoft patentert et system der menneskelige kropper utstyrt med sensorer kan brukes til gruvedrift av kryptovaluta. Sett fra denne vinkelen er Facebook-prosjektet 2017 på Brain-Computer Interfaces (BCI) enda mer surrealistisk. Den amerikanske milliardæren Elon Musk har allerede utviklet en robot som implanterer mikroelektroniske chips helt automatisk i menneskelige hjerner.

Mister selskapene grepet?

Vi bør starte en bred debatt om de etiske aspektene ved ovennevnte teknologier. Som med genetisk kloning, bør vi også se på mikrochipimplantater i hjernen for å stille spørsmålet om vi virkelig vil utnytte alle de tekniske mulighetene vi har, eller om denne formen for transhumanisme ikke fører til farlig avhumanisering. Er det virkelig fremdeles ‘normalt’, hvis mega-velstående mennesker i dag kunngjør at de vil koble folk med en implantert brikke til digitale nettverk?

Av hvilken grunn ønsker Microsoft å registrere den biometriske ID-en for hele verdensbefolkningen? Bør vi gjøre det mulig for selskaper med slike intensjoner å sette opp en global overvåkingsarkitektur ‘på grunn av Corona’, slik at de får tilgang til alle områder av livet vårt? Og hvorfor stiller ikke media disse spørsmålene, men fremmer alle disse prosjektene ganske ukritisk?