Saksøker Davos 2

Advokat Reiner Fuellmich

Siden midten av juli 2020 har Corona-komiteen vist sine undersøkelser over live-sendinger. De har flere timer med opptak hvor de beviser hvorfor føderale og statlige myndigheter har innført enestående restriksjoner i sammenheng med coronaviruset og hvilke konsekvenser disse har hatt for mennesker. De er nå oppe i 8761 protokoller med videoopptak.

WHO-innsidere advarer mot «total immunitet programmet» til Bill Gates gjennom GAVI – verdens vaksineallianse. GAVI er en privat organisasjon knyttet til bl.a Bill Gates Foundation, WHO, UNICEF og Verdensbanken med lokasjon i Geneve, hvor tidligere KrF leder Dagfinn Høybråten er en av nøkkelpersonene.

Advokat Dr. Reiner Fuellmich og advokat Dr. Justus P. Hoffmann intervjuer Dr. Astrid Stuckelberger og Dr Silvia Behrendt om GAVI – verdens vaksineallianse / Et kutt fra Corona etterforskningsutvalg nr. 41

Norske Dr. Astrid Stuckelberger har jobbet som medisinsk forsker i FN-systemet siden 1994, og fortsatte i WHO fra 2000. Det kommer her frem forandringen hun så utvikle seg. På 90-tallet ble organisasjonene mer politiske og mindre helseorienterte. Aktører som GAVI fikk slippe inn i WHO, og siden 2009 har GAVI en høyere beskyttelse enn diplomater ovenfor rettsvesenet og de betaler ingen skatt.

WHO har 194 medlemsland og tiltak som de mener må iverksettes kan umiddelbart bli satt i gang. Dette er fordi deres lovverk er satt opp slik at det ikke trengs votering fra medlemslandene. WHO-sjefen Tedros er dermed en diktator i dette oppsettet. Bare to land har reservert seg mot dette lovverket og det er USA og Iran. I 2017 ble Bill Gates tatt inn i hovedstyret i WHO og dermed erklærte han seg selv til å ha like mye makt som et medlemsland! Dette betyr at det er et kupp fra legemiddelindustrien via Bill Gates som nå styrer WHO. Derfor ser du det samme korona-budskap og de samme tiltakene over hele verden.

WHO’s definisjonen av en pandemi ble forandret i 2009. En pandemi var før lenket opp mot en sykdom med unormal høy dødelighet i flere land, men ble endret til at det var en sykdom i flere land.

Nye Borgerlige er motstandere av at private organisasjoner og legemiddelselskap skal ha innflytelse i forbindelse med en pandemi, og være tilknyttet til WHO. Vi er fullt i stand til å foreta egne tiltak ved en pandemi.