Oslo

Avgifts-Norge

De senere år har regjeringen innført en rekke avgifter som poseavgift, flypassasjeravgift, sukkeravgift og dødsgebyret. I avgiftslandet Norge må du betale 1.130 kroner bare for å dø. I forslaget til regjeringens statsbudsjett for 2020 legges det opp til en avgiftsøkning på alkohol, tobakk, CO2 og elavgift. Resultatet blir en dyrere hverdag for folk flest. Det Les mer...

Vår statsminister og George Soros

I 2017 ærklærte Ungarn at George Soros var en trussel for nasjonal sikkerhet, og han fikk ikke lenger opprette Open Society organisasjoner eller drive skoler i landet. I dag er det tilsammen 6 land som forbyr “filiantropen” George Soros; Ungarn, Pakistan, Filipinene, Russland, Tyrkia og Polen. Da han ble bannlyst av Ungarn prøvde de å Les mer...

Når kommer kjøttforbudet for befolkningen?

Byrådsleder Raymond Johansen har på vegne av byrådet undertegnet avtale om å redusere kjøtt- og animalske produkter som melk og ost for ansatte i Oslo kommune. Det rødgrønne byrådet legger seg på EAT-dietten til Stordalen, hvor det anbefales at en person spiser maksimalt 200 gram kjøtt i uken, hvorav 100 gram rødt kjøtt. Byrådsleder Raymond Les mer...

Norges forsvar legges under EU

Det er ikke lenge siden globalisten Erna Solberg, som i 2018 ble æresmedlem til Soros sponsede Atlantic Council, gav bort Finanstilsynet, og energipolitikken vår til EU. Nå er forsvaret det neste. Dette har ligget i kortene lenge og det er derfor vi har et ribbet forsvar. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har vært langt mer tydelig på Les mer...

Kriminelle utlendinger må utvises!

TV 2 har analysert samtlige dommer i grove voldssaker i Oslo tingrett i perioden 2018 til februar 2019. Den viste at 70 prosent av gjerningsmennene har innvandrerbakgrunn. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er 33 prosent av Oslos befolkning innvandrere, som enten har innvandret selv eller er barn av innvandrere født utenlands. Det som er påfallende er Les mer...

Klimahysteri = redusert økonomisk vekst

Den grønne ideologien til globalistene innebærer at de fører en økonomisk politikk hvor hensikten er å redusere alt forbruk. Etter 9 år med stabil økonomisk vekst, har tysk økonomi kun vokst med 0,4% fra juni 2018- juni 2019. Tysk økonomi krympet i andre kvartal i 2019 med 0,1% sammenlignet med første kvartal. Årsaken ligger i Les mer...

Demokratiet under angrep

9.februar 2018 ble det ved kongelig resolusjon oppnevnt Beredskapshjemmelutvalget. Deres mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen, hvor hensikten er å innføre nye krisefullmaktslov som setter demokratiet tilside ved ekstraordinære krisesituasjoner. Utredningen «Når krisen inntreffer» med lovforslag er ute til høring, med frist 20.12. Fullmaktslovene er svært inngripende da det heter: Les mer...

Korrupsjonsskandalen i Boligbygg fortsetter

Etter at det ble avdekket at Oslo kommune sløste bort 115 millioner ifm oppkjøp av boliger ble det iverksatt granskning av det kommunale foretaket. Ifølge granskningsrapporten har en innkjøper betalt tre-fem millioner i overpris til en selger vedkommende hadde tette bånd til. Kjøpekontrakten var ikke registrert i foretakets saksbehandlingssystem. Jon Carlsen som var sjef måtte Les mer...

Ungdom uten fremtidshåp

Forsker Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret ved NOVA, har i den nasjonale ungdatarapporten for 2019 avdekket at ungdommen er blitt mindre skikkelig enn før. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 259.700 elever fra 8.trinn på ungdomsskolen til 3.trinn på videregående i perioden 2017 til 2019. Rapporten viser at 70 prosent kjeder seg på skolen. Ungdommen Les mer...

Miljødirektoratet vil ødelegge kulturminner

Miljøminister Elvestuen har vedtatt å rive Veslliesetrene i nasjonalparken på Dovre. Setrene som skal rives er fra 1800 tallet. Sauebønder får ikke erstatte setrene med tilsynsbu. I vedtaket om vern av Dovrefjell heter det at alle bygninger, broer og veier i det gamle skytefeltet skal saneres og fjernes. Årsaken er hensynet til villreinen. Samtidig sier Les mer...