Oslo

Landet som sparer seg til fant

Et gammelt norsk munnhell lyder: “å spare seg til fant” – altså å kutte så hardt at det ikke lenger finnes noen muligheter for annet enn ren fattigdom. Det er den virkelighet vi står overfor nå. Det er opplest og vedtatt at Oljefondet på 9,100 milliarder kroner ikke skal brukes på investeringer i Norge, til Les mer...

Trygg og sikker vannforsyning

Undersøkelse av 1800 vannforsyningsanlegg utført av Rådgivende Ingeniørers Forening, viser at tilstanden ved flere anlegg er så dårlig at funksjonaliteten er truet. Opptil en million mennesker mangler alternativ vannforsyning. Det totale vedlikeholdsetterslepet på avløp er estimert til 220 milliarder. I Askøy kommune i Bergen er det funnet E-coli i drikkevannet, slik at flere har blitt Les mer...

Økt kjøpekraft for pensjonister

For fjerde år på rad har pensjonistene fått realllønnsnedgang og nedsatt kjøpekraft. Dette skyldes svak lønnsutvikling kombinert med innføring av pensjonsreformen i 2011. Da ble det innført en ordning hvor pensjonen beregnes ut fra lønnsoppgjøret hvor pensjonistene får et kutt på 0,75 prosent sammenlignet med arbeidstagern. Samtidig mistet de forhandlingsretten. Denne underreguleringen har resultert i Les mer...

Innovasjon, infrastruktur og bompenger

1.juni åpnet de nye bomstasjonene i Oslo. Det er nå 83 bomstasjoner i og ved hovedstaden, fordelt på tre bomringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen. Bompengene skal benyttes til å finansiere sykkelveier, gangstier og kollektivtrafikk. Bompengeinnkrevingen rammer usosialt og din bostedsadresse avgjør hvor mye du betaler. Andelen bomstasjoner over det ganske land har økt kraftig Les mer...

Regjeringen vil forby investeringer i Norge

Knut Kjær, Oljefondets første sjef, er bekymret for styringen av Oljefondet. Han advarer Stortinget.I brevet skriver han at fondet som i dag styres av tre personer, er en modell som bryter prinsippene for god eierstyring i Norge og andre siviliserte land. Han advarer mot ansvarspulverisering, byråkratisering og mangelfull kompetanse. Hans reaksjon kommer som følge av Les mer...

Tilliten til politiet svekkes

Politidistrikt Sør- Øst har foretatt tidenes største våpenbeslag hos samlere og ansatte i politiet og Forsvaret. De har beslaglagt over 2300 våpen og siktet 67 personer. 9 personer er bøtelagt og det er avsagt dom mot 17 personer. Fire av sakene gjelder ansatte i politiet. Flere av våpnene er stjålet fra Forsvaret og underslått destruksjon Les mer...

Politiet skjønnmaler økende vold i Grorud bydel

I går var det folkemøte på Kalbakken pga økende vold mot etniske nordmenn. Partileder Steinar Kjærner-Strømberg var til stede. Han hadde sørget for å kontakte Resett. De var den eneste medieaktøren som var til stede og som sørget for å intervjue ofre for uprovosert blind vold. Stasjonmester og tre politifolk fra forebyggende enhet fra Stovner Les mer...

Økende spedbarnsdødelighet i Norge

Ifølge Medisinsk fødselsregister er andelen kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus doblet på 30 år. Årsaken skyldes sentralisering av fødetilbudet slik at fødende kvinner har lengre reisevei. Det gir økt helserisiko for mor og barn. Resultatet er økt barnedødelighet. I dag dør flere barn under og rett etter fødsel utenfor sykehus enn det er barn Les mer...

Målrettet kampanje mot Oslos befolkning

Det føres aktive kampanjer fra Akershus fylke rettet mot ressursterke nordmenn med den hensikt å få de til å flytte ut av Oslo. Tettstedet Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune er en av de som aktivt fører kampanjer mot næringsliv, utbyggere og Oslo folk. I henhold til regionplanen for Oslo og Akershus er «Landsbyen Bjørkelangen» valgt ut Les mer...

Familien og partiboka først

Det rødgrønne byrådet i Oslo kommune har innstilt Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør. Dette har skapt reaksjoner fordi hun aldri har jobbet med skole og utdanning og har lite erfaring fra offentlig sektor. Høyre og Frp krever svar: – Hvorfor hemmligholdt byrådet Marte Gerhardsens navn fra offentlig søkerliste? Videre er det verdt å merke seg Les mer...