Oslo

Metoo hysteriet sprer seg

Til høsten skal det iverksettes undervisning om sex og trakassering i Oslo skolene. Helsepersonell skal også delta i undervisningsopplegget hvor elevene bl.a skal få vist videosnutter som skal diskuteres. En av videoene handler om en gutt som lurer på om han kan ha utført en voldtekt. I tillegg skal folk fra Stiftelsen «Sex og samfunn» Les mer...

Medisinmangel fører til fare for liv og helse

Mangel på viktige medisiner har økt dramatisk over hele Europa, inkludert Norge. I løpet av årets første måneder er et allerede registrert mangel på 426 medisiner. Det er en dramatisk økning sammenlignet med fjoråret hvor det i løpet av 12 måneder var 684 varsler om mangel på medisiner. Majoriteten av medisinene kan erstattes med andre Les mer...

Grønt skifte gir ikke verdiskapning

Fordi Norge har sagt ja til EØS og ACER, pålegger EUs fornybardirektiv at medlemslandene må øke sin andel av fornybar energiproduksjon.Direktivet åpner for felles gjennomføring, og Norge har valgt å koble seg på systemet til Sverige som har hatt en ordning med elsertifikater siden 1. mai 2003. Vindkraft kan ikke overta olje og gass næringen. Les mer...

Mannlige innvandrere begår mer vold

TV 2 har analysert samtlige dommer i grove voldssaker i Oslo tingrett i perioden 2018 til nå. Den viser  at 70 prosent av gjerningsmennene har innvandrerbakgrunn. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er 33 prosent av Oslos befolkning innvandrere, som enten har innvandret selv eller er barn av innvandrere født utenlands. Ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen Les mer...

Vi trenger en levende by

Raseringen av Oslo fortsetter med uforminsket styrke. I dag 25.februar starter arbeidet i Thorvald Meyers gate. Grünerløkkas hovedgate blir delvis stengt i to og et halvt år. Arbeidet deles opp i tre faser hvor arbeidet vil ta mellom 6 og 8 måneder. Strekningen mellom Sofienberggata og Helgesens gate er første etappe. Ifølge Bymiljøetaten vil det Les mer...

Nei til retur av IS krigere og deres barn

Statsminister Erna Solberg mener IS krigere og deres barn har rett til å komme tilbake til Norge. Her skal de straffeforfølges. Flere danske politiske partier ønsker ikke å ta imot IS krigere. De mener de skal straffeforfølges lokalt. Danmark har i likhet med Nederland og Storbritannia innført regler om tap av statsborgerskap. Europarådets konvensjon om statsborgerskap fra 1997 åpner Les mer...

Nasjonal sikkerhet og beredskap

Sjøforsvaret søker etter ny kokk på Finn.no. I deres stillingsannonse brukes bilde av en kvinne med hijab. Det står i stil med resten av det norske Sjøforsvar som allerede har grunnstøtt. Sjøforsvaret som har en sentral rolle å ivareta suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i områdene Norge har råderett over, bemanner Siem Pilot og Olympic Commander i Middelhavet sammen med Les mer...

Oslo en segregert by

42% av alle nyfødte i Oslo er innvandrere, viser tall fra SSB. I Groruddalen og bydelen Søndre Nordstrand har andelen nyfødte med innvandrerbakgrunn nærmest doblet seg på 18 år. Ved årtusenskiftet bodde det 507.000 innbyggere i Oslo. I 2018 var tallet 673.000 innbyggere. Oslo er derfor Europas mestvoksende by. Oslo er blitt en segregert by, med store utfordringer. Det Les mer...

Bydød

Bilene skulle fjernes fra sentrumsgatene for å skape et yrende byliv, ifølge det rødgrønne vanstyret. I sommer danset byrådene Hanna Marcussen (MDG) og byråd for eldre- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) i gatene. De mente prosjektet var vellykket, men resultatet er bydød. Med fravær av parkeringsplasser holder turister og folk fra nabofylker seg unna hovedstaden, viser nye Les mer...

Oslo kommune stjeler fra fattige for å gi til de rike

Det rødgrønne vanstyret har besluttet å bruke 118 millioner på å feire at de har blitt Miljøhovedstad. En av de som mottar mest prosjektstøtte til miljøfesten er milliardærfrue Stordalen. Oslo kommune gir 150.000 til Stordalens EAT foredrag som har som mål å få nordmenn til  å leve på to kjøttmiddager i måneden og to egg i uken. Pengene skal Les mer...