Oslo

Vanskeligere hverdag for folk flest

Ifølge Fagbladet skal Posten kutte 1500 årsverk i Posten inneværende år, fordi Stortinget har vedtatt at posten skal leveres annenhver dag fra 1.juli 2020. Konserndirektør Tone Wille som i 2018 hadde årslønn på 5.368.488, fikk fikk 600.000 i lønnsøkning og fikk doblet sin bonus da Posten planla kuttene. Det henger ikke på greip at eliten Les mer...

Norge trenger konservativ renessanse!

Høyre ble stiftet 25. august 1884 som ett konservativt politisk parti. Partiet som bygget sin ideologi på «one-nation conservatism» fra Storbritannia, var det partiet som bl.a fikk kjempet igjennom arbeiderboliger, utdannelse for alle, helsevesen og utbygging av sykehus. I dag er Høyre ett liberalt politisk parti. Konservatismen er kastet overbord. Det bekreftet stortingsrepresentant Heidi Nordby Les mer...

Coronaviruset skader verdensøkonomien

De økonomiske konsekvensene av coronaviruset er betydelige. Etter at coronaviruset brøt ut i Kina har produksjonslokalene til verdens største bilmarked blitt stengt ute fra verdensmarkedet. Bilprodusentene Volkswagen, Toyota, Daimler,General Motors, Honda og Hyundai har begrenset produksjonen, og må holde fabrikklokalene stengt til 17.februar. Flere flyselskaper har stoppet reiser til Kina, og luksusbutikker som britiske Burberry Les mer...

Grenseløs innvandringspolitikk

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har undersøkt praksisen hos politiet i Møre og Romsdal. De har avdekket at politiet har brutt loven for offentlige innkjøp av tolketjenester. Politiet må betale et gebyr på 847 000 kroner. Ifølge politiet har de ikke tid til å lyse ut kontrakter. I fjor kjøpte politiet tolketjenester for nærmere 60 Les mer...

FrP gir blankofullmakt til Erna

Det kan ikke sees som annet enn ett svært velregissert spill fra H, KrF og V for å sjalte ut FrP fra regjering. Problemene for regjeringssamarbeidet har vært tydelig siden 2017. Krf og Venstre, begge partier med historisk godt forhold til H, har klart å bryte samarbeidslinjen mellom H og FrP. Det er kalkulert spill Les mer...

Plyndringen av Norge!

Norske myndigheter med regjeringen i spissen lar Norge bli ødelagt i beste Klondike stil. Fantastisk natur ødelegges for vindmølleutbygging. Det er ulønnsomt da vindmølleparker subsidieres over statsbudsjettet, samtidig som de fratar framtidige generasjoner adgang og fri ferdsel i flott norsk natur! Det som derimot er mest hårreisende er at utenlandske spekulanter flytter norske verdier til Les mer...

Den konformes rett til å dømme avvikeren

Lærer Clemens Saers ved Oslo handelsgymnasium holdt på å bli drept av en voldelig elev i 2014. Han ble sykmeldt, delvis arbeidsufør og frosset ut av kollegiet, rektor og utdanningsetaten i Oslo kommune. Rektor og utdanningsetaten avviste alt ansvar, og valgte å lytte på eleven og hans medhjelpere. Den voldelige eleven ble året etter dømt Les mer...

Nav på ville veier

Veldig mange folk opplever møtet med NAV som så brutalt at enkelte velger å ta selvmord, eller dør pga sykdom. Trygderettsadvokat Inga Kjernlie skriver på sin facebook profil at to av hennes klienter døde mens de ventet på at ankesaken deres skulle behandles i Trygderetten. I begge tilfellene hadde NAV gitt avslag på krav om Les mer...

Trusler mot skoler

Over hele landet er det meldt om trusler mot skoler den siste tiden. I Trøndelag er det meldt fra om flere trusler. Åsly skole i Fosen er en av skolene som har mottatt trusler. Der må skolen voktes av uniformert politi. Ungdomskriminaliteten har økt dramatisk de siste år, og det skyldes våre folkevalgte som har Les mer...