Oslo

Tilliten til politiet svekkes

Politidistrikt Sør- Øst har foretatt tidenes største våpenbeslag hos samlere og ansatte i politiet og Forsvaret. De har beslaglagt over 2300 våpen og siktet 67 personer. 9 personer er bøtelagt og det er avsagt dom mot 17 personer. Fire av sakene gjelder ansatte i politiet. Flere av våpnene er stjålet fra Forsvaret og underslått destruksjon Les mer...

Politiet skjønnmaler økende vold i Grorud bydel

I går var det folkemøte på Kalbakken pga økende vold mot etniske nordmenn. Partileder Steinar Kjærner-Strømberg var til stede. Han hadde sørget for å kontakte Resett. De var den eneste medieaktøren som var til stede og som sørget for å intervjue ofre for uprovosert blind vold. Stasjonmester og tre politifolk fra forebyggende enhet fra Stovner Les mer...

Økende spedbarnsdødelighet i Norge

Ifølge Medisinsk fødselsregister er andelen kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus doblet på 30 år. Årsaken skyldes sentralisering av fødetilbudet slik at fødende kvinner har lengre reisevei. Det gir økt helserisiko for mor og barn. Resultatet er økt barnedødelighet. I dag dør flere barn under og rett etter fødsel utenfor sykehus enn det er barn Les mer...

Målrettet kampanje mot Oslos befolkning

Det føres aktive kampanjer fra Akershus fylke rettet mot ressursterke nordmenn med den hensikt å få de til å flytte ut av Oslo. Tettstedet Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune er en av de som aktivt fører kampanjer mot næringsliv, utbyggere og Oslo folk. I henhold til regionplanen for Oslo og Akershus er «Landsbyen Bjørkelangen» valgt ut Les mer...

Familien og partiboka først

Det rødgrønne byrådet i Oslo kommune har innstilt Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør. Dette har skapt reaksjoner fordi hun aldri har jobbet med skole og utdanning og har lite erfaring fra offentlig sektor. Høyre og Frp krever svar: – Hvorfor hemmligholdt byrådet Marte Gerhardsens navn fra offentlig søkerliste? Videre er det verdt å merke seg Les mer...

Den ubehagelige sannheten om vindmøller

Vi blir hver dag via radio, fjernsyn og andre hovedstrømmedier informert om hvor viktig det er med grønn energi som i hovedsak baseres på vindmølleparker. 1 april i år la NVE ut sin nasjonale plan for vindmølleparker i Norge. Alle områder skal utbygges med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Konsekvensen er massive inngrep Les mer...

EU eier våre vannressurser til lands og til havs

Vanndirektivet er et EU direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann. Direktivet er innlemmet i EØS avtalen og forpliktende for Norge. Direktivet omfatter alt ferskvann og kystlinjen. Grensen til sjøs er en nautisk mil utenfor grunnlinjen dvs kyststatens ytterpunkt og grense mot havet. Det er verdt å merke seg at grunnlinjen danner grunnlag for Les mer...

De rødgrønne legitimerer ungdomskriminalitet

Oslo byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), skrev i et facebook innlegg at hun reagerte på politiets ordbruk på twitter. I en twitter melding brukte de ordene «gjerningsperson» og «mistenkt» etter at politiet ved to tilfeller på en uke måtte rykke ut til to Oslo skoler. Det ene tilfellet var trussel med Les mer...

Forslag om innstramming av sykelønnsordning

Et offentlig nedsatt utvalg har fått i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, analysere utviklingen av offentlige ytelser og foreslå tiltak for økt sysselsetting. De vil stramme inn sykelønnsordningen. Rapporten ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28.mars. Konklusjonen deres er at alt for få er i arbeid. De mener Norge har flere Les mer...