Oslo

Koblingen mellom politikere og klimaprofitørene

Vindmølleparker i Norge er milliardindustri. Utenlandske aktører som Stadtkraft München bruker lobbyist firmaet Norwea. Selskapet er ikke AS, men «non profitt organisasjon» opplyser de i en Twitter debatt med Nye Borgerlige. «Non profitt» betyr at overskudd ikke fordeles på eiere, men re-distribueres internt i organisasjonen eller doneres. Det betyr at skattefordeler og regnskapstall ikke er offentlige, men skjult. Det gjør det Les mer...

Tysk herredømme over norsk kraftproduksjon

Fukushima-ulykken 11 mars 2011 endret tysk krafttilførsel. Med bakgrunn i denne ulykken besluttet Tyskland å legge ned sine atomkraftverk. Redningen til Tyskland var ACER som ble stiftet to år før ulykken, og som i 2011 fikk sitt hovedkontor i Slovenias hovedstad Ljubljana. Utfasing av atomkraft verk har medført at Tyskland har enorm etterspørsel av kraft Les mer...

Når ideologier blender

I årets nyttårstale uttalte Erna at hun var bekymret for lave fødselstall, og oppfordret nordmenn til å føde flere barn for å opprettholde velferdsmodellen. Samtidig sa hun at nordmenn måtte forberede seg på å stå lenger i arbeid, og forberede seg på en ny fremtid med økt digitalisering, modernisering og lavere inntekter grunnet grønt skifte. Talen var full av Les mer...

Kriminalitet belønnes

113 ungdoms-og gjengkriminelle har fått analysert sin straffehistorikk for årene 2013-2018. Det kom etter at Riksadvokaten ba om redegjørelse for Oslo politiets påtaleunnlatelser mot Young Bloods. Påtaleunnlatelse innebærer at det ikke reises tiltale selv om saken er tilstrekkelig bevist. Enkelt forklart betyr det en straffereaksjon, men ikke straff, og brukes som forebygging. Gjennomgangen av straffehistorikken viste at de 113 gjengkriminelle Les mer...

Redusert sykehustilbud

Det er vedtatt at Ullevål sykehus på sikt skal legges ned, istedenfor å bygges ut. I Oslo blir det tre statlige sykehus. Et nytt regionalt sykehus på Gaustad, nytt Aker sykehus i tillegg til Radiumhospitalet. For å finansiere de to nye sykehusene skal det tas penger de neste 10 år fra dagens drift. Kostnadene til første byggetrinn er beregnet Les mer...

Feilslått ungdomspolitikk

Oslo kommune satte av 49 millioner i deres reviderte budsjett til forebygging blant unge, for å hindre rekruttering til kriminelle miljøer. I Grorud svarte bydelen med kutt i tilbudet for de unge. De ville kutte over 1,2 millioner kroner knyttet til forebyggende arbeidet i bydelen i tillegg til øvrige kutt i tilbudet. Dette reagerte Ungdomsrådet på. De samlet Les mer...

Velferden forsvinner

Regjeringen fikk flertall for å endre AAP regelverket i 2017. Endringene trådte i kraft fra 1.januar i år. Da ble stønadsperioden redusert fra fire til tre år og vilkårene for forlengelse ble kraftig skjerpet. Ifølge NAV har 2300 fått avslag på forlengelse. Syke mennesker som ikke er ferdig utredet eller trenger arbeidsrettet tiltak har blitt sosialklienter eller må leve Les mer...

Fredspris til besvær

Nobels fredspris gikk i år til Nadia Murad og Denis Mukwege grunnet «deres innsats for å ende bruken av seksuell vold som våpen i krig og væpnet konflikt.» Statsminister Erna Solberg sørget for å si unnskyld til tyskertøsene kort tid etter tildelingen av fredsprisen. 21.oktober kom beklagelsen. I intervju med Aftenposten uttalte hun følgende: Kvinners underliv skal ikke være Les mer...

FNs Migrasjonsavtale er ett angrep på demokratiet

Regjeringen har med støtte i Stortinget vedtatt FNs Migrasjonspakt. En av de 23 målsettingene i erklæringen handler om medias rolle. Våre politikere har sagt ja til at regjeringen skal gripe inn overfor media. De skal kurses i rett ordbruk om migrasjon av staten, og de som er kritiske til migrasjon skal miste statstøtten. Staten skal forme folkemeningen. Ikke omvendt. Hvis Les mer...

Oppskriften på matmangel

Venstre krever klimautslippsreduksjon i landbruket samtidig som de vil ha flere rovdyr. Det er oppskriften på sultkatastrofe i ett land hvor selvforsyningsgraden er under 40 % og historisk lav. Klimapolitikken er selvmotsigende for langreist mat forurenser og er ikke klimavennlig. Det rødgrønne byrådet i Oslo vil forby jakt på ulv og andre rovdyr,  ifølge deres nye skogplan. Jakt Les mer...