Oslo

Er norske valg trygge?

Er norske valg sikre? Spørsmålet er betimelig å stille. Etter valget i USA hvor det har blitt sådd alvorlig tvil om valgsystemene som er brukt, er det verdt å ta en nærmere titt på det norske. I Norge brukes valgsystemet EVA. Det er bygd opp om Microsoft programvare og databaser. NTNU har foretatt en nøye Les mer...

Den store tilbakestillingen

Mediene jobber på spreng ved å opplyse om smitte og smittevern. Ikke et ord om synkende dødsfall. Dette er fordi politikere, mediene og Big Tech samarbeider om å ødelegge vestens økonomier for så å bygge opp noe nytt. Da Kina-viruset herjet var dette fint for klubben i Davos som kunne sette i gang “den store Les mer...

Valgkuppet

Har vi noe håp, eller vil regjeringen føre oss rett inn i et overnasjonalt teknokrati? Av nyheter som kommer fra journalisten i Epoch Times, Joshua Philipp, er mulighetene store for en slik transformasjon om ikke alt av rusk kommer frem. Den viktige brikken er valgmaskinene Dominion. Dette selskapet er også en leverandør til Valgdirektoratet i Les mer...

Gi meg frihet eller død

Vi er vitne til en gigantisk formue overføring. Amazon profit up 80% Walmart profit up 80% Target profit up 74% Microsoft, Facebook, Apple, Google aksjer går til himmels. Små bedrifter: 21 % i slutt resultat. De resterende går ned til 30% om ikke de får hjelp. Formue økning under pandemien for ledere/CEO: Amazon: $ 91 Les mer...

Verre for folk flest

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt kaller regjeringens statsbudsjett urettferdig fordi de vil kutte formueskatten på arbeidende kapital. Ifølge de rødgrønne vil det øke forskjellene mellom fattig og rik. De har åpenbart «glemt» at Regjeringen mottok en rapport fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning for noen dager siden hvor det konkluderes med at økt Les mer...

Total renovasjon av domstolene

Nye Borgerlige vil ha fri og uavhengig domstol. Vi er av den oppfatning at dommere skal velges hvert fjerde år istedenfor som nå hvor de utnevnes og ansettes av staten. På den måten vil vi øke domstolenes uavhengighet til den utøvende og lovgivende makt. Når dommeren stiller til valg så må dommeren reflektere over den Les mer...

Det grønne skiftet- historiens største svindelprosjekt

Samtidig som strømforbruket øker blant private bedrifter og folk flest, olje-og gassektoren skal elektrifiseres, står flere norske og internasjonale selskap i kø for å etablere datasentre i Norge. Parallelt med dette kaoset må flere bedrifter vente i 5-10 år for å få strømtilkobling grunnet for lite nettkapasitet. Søknadene til datasentre krever alene 12 prosent større Les mer...

Klimahysterikere utnytter pandemien

Statsledere verden over deler ut krisepakker for å få økonomien og arbeidsplasser på fote. Det utnytter det internasjonale energibyrået (IEA). De vil ha sin andel av krisepakken for sin grønne økonomi. Påstanden deres er at det vil gi millioner av arbeidsplasser. Forsker Laura Cozzi leder arbeidet for den grønne oppbyggingsplanen i samarbeid med det Internasjonale Les mer...

Kulturkrig mot vesten

«Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger”. Det uttalte Thomas Hylland Eriksen professor i sosialantropologi, i et intervju for noen år tilbake. Med dette sitatet satte han ord på målet for dagens ideologi. Dette er det politiske idègrunnlaget for multikulturalismen, Les mer...

Politisk sensur på sosiale medier

Siden presidentvalget i 2016 så har liberale og liberalistiske krefter gjort alt de kan for å sensurere konservative stemmer. Det ble opprettet egne modereringskontorer i USA, Irland og India som effektivt skulle sørge for å utestenge kritiske konservative stemmer. Disse liberale og liberalistiske kreftene som er de første til å rope opp ytringsfrihet, er de Les mer...