EUs kontrollregime

EU innfører strengere tollregler i 2021. Den første endringen skjer i januar med BREXIT. Da innføres det tollklarering for varer mellom Storbritannia og EU som vil påvirke forsendelsene mellom EU og Storbritannia.

I mars innfører EU importkontroll. Da må alle informasjonsdetaljer om varer sendes til EUs tollmyndigheter før sendinger lastes om bord på fly til eller i transit i EU, Norge og Sveits. Det vil påvirke forsendelser fra hele verden.

Juli måned avskaffes momsfritaket på importvarer under 22 Euro. Da innføres tollklarering på alle inngående forsendelser. Det vil påvirke alle forsendelser fra hele verden til EU.

Dette innebærer at EU har innsyn i alle varer som sendes uavhengig verdi, og kan kontrollere forsendelser både til bedrifter og privatpersoner. Hvorfor skal EU ha innsyn på hvilke varer en bedrift bestiller utenfor EU? Store selskaper kan få innsyn i hva slags produkter som er til salgs.

Nye Borgerlige er motstandere av EØS avtalen og overnasjonale avtaler som begrenser vår frihet.