Kina tilstander i norsk næringsliv

Global Compact ble utarbeidet i 2016 i Sveits, og vår utsending til det møtet var selvfølgelig Frp’s Sylvi Listhaug. Hun er fin å bruke på politiske betente områder, som eksempel under landbruksreformen. En reform som ikke var designet for norske bønder, eller norske forbrukere, men var en ren teknokratisk EU målsetting. Hennes kamelon-figur er støttet opp av PR byrået First House så stuntene er profesjonelt backet opp. De kan lett arrangere en gråtende Sylvi klage over mobbing for å bære et arvet kors, som så snur om 180 grader og sier «nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme».

Sammen med en delegasjon fra det kinesiske kommunistpartiet som nå dominerer mye av FN, utarbeidet de konseptet «Global Compact», som ble lansert i 2018. En ung østerriker og hans venninne legger ut en sjokk video som går over hele Europa med informasjon om hva dokumentet inneholder:

Media skal hysje ned forbrytelse begått av innvandrere. Asylsøkere skal få goder som landsfødte statsborger ikke har tilgang til.

Det ble mye oppmerksomhet rundt et dokumentet som skulle underskrives i stillhet. Det endte med en runde i Debatten NRK, som ble tvunget til å ta det opp. Jon Helgheim i Frp var den stemmen som advarte mot å signere Global Compact, som hans kollega Sylvi Listhaug var med på å utarbeide. Frp tok dissens og mange Frp-ere håpet de ville gå ut av regjeringen ved å vise integritet i denne saken. Det gjorde de selvfølgelig ikke.

Integritet har ikke vært Frp’s merkevare etter Siv Jensen overtagelse av partiet, som var deltaker på Bilderberger møte i 2006. Media spinn og First House strategier er deres pakke. De sørger for å være godt plantet i konfliktene på begge sider så de kan bestemme utfallet og vinne litt. Nok til at mange nok blir lurt ved neste valg.

Global Compact 2.0

Nå dukker Global Compact logoen på arenaer i næringslivet. Logoen er å finne på First House, Aleris, Orkla, Mills og 236 bedrifter i Norge.

Dette er NHOs tidligere sjef, Kristin Skogen Lunds verk. Hun er medlem i av den Trilaterale kommisjonen sammen med Håkon Haugli (Innovasjon Norge) og andre som ønsker Kina tilstander i Norge.

UN Global Compacts prinsipper for ansvarlig næringsliv gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

Ansvarlig næringsliv? Vårt solide arbeidstilsyn har i en årrekke sørget for et ansvarlig næringsliv. Det skal ikke byttes ut med Soros domstoler og antikorrupsjons NGO. De  er etablert for å se igjennom fingrene på korrupsjon, slik vi så i Ukraina. Dette er hva som menes med «smart government». De legger et lag utenpå de sikre nasjonale institusjonene, som er de som kan stille de til ansvar. Nå slipper de unna.

Klaus Schwab: «Alt vil bli integrert inn i smart traffic, smart government, smart cities. Alt vil bli integrert i et BigData system.»