Er norske valg trygge?

Er norske valg sikre?

Spørsmålet er betimelig å stille. Etter valget i USA hvor det har blitt sådd alvorlig tvil om valgsystemene som er brukt, er det verdt å ta en nærmere titt på det norske.

I Norge brukes valgsystemet EVA. Det er bygd opp om Microsoft programvare og databaser. NTNU har foretatt en nøye undersøkelse av systemet og resultatet er skremmende lesning.


Hovedfunnene indikerer at EVA Skanning ikke er tilstrekkelig sikret. Valg av arkitektur og protokoller er ikke entydig motivert av sikkerhet, men heller av praktiske hensyn. Funnene indikerer også at påliteligheten til eksisterende mekanismer for å oppdage feil er svak.
Hovedmekanismen for å oppdage feil er å sammenligne det manuelle og elektroniske resultatet. Gitt avvik, blir det gjennomført en elektronisk omtelling. En elektronisk omtelling undergraver det manuelle resultatet, og dermed rettferdiggjør to elektroniske teller.

Grunnet dårlig sikkerhet og lav pålitelighet knyttet til mekanismer som oppdager feil, bør risikobegrensende revisjoner innføres i det norske valgsystemet. To algoritmer diskuteres i denne mastergradsoppgaven: ballot polling audits og comparison audits. Av de to, anses comparison audits som den mest hensiktsmessige algoritmen for det norske valgsystemet.


Undersøkelsene fra NTNU viser helt klart at EVA ikke trygt å bruke når det gjaldt testing eller sikkerheten etter avgitt stemme. Politiske valg er grunnstenen i demokratiet. Da må vi ha systemer som opprettholder tillit. EVA er ikke sikkert og stemmer kan bli manipulert.

Rapporten kan leses her: NTNU