Kulturkrig mot vesten

«Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger”. Det uttalte Thomas Hylland Eriksen professor i sosialantropologi, i et intervju for noen år tilbake. Med dette sitatet satte han ord på målet for dagens ideologi.

Dette er det politiske idègrunnlaget for multikulturalismen, som danner bakteppet for en destruktiv ideologi, og forklarer årsaken til masseinnvandringen. Ifølge dette idègrunnlaget skal vi ikke ha en majoritetskultur som «undertrykker» en minoritetskultur. Derfor skal majoritetskulturen dekonstrueres og tilintetgjøres.

Dette er bakteppet for at det kreves at statuer av våre forfedre, våre ledere og kunst i den vestlige sfære, skal fjernes fordi den krenker. Det er årsaken til at statuer vandaliseres, tagges,rives ned og kastes på sjøen av ANTIFA.

Derfor angripes også Winston Churchill som var fyrtårnet for frihet, likhet og demokrati og bekjempet en totalitær ideologi som begikk massedrap og brukte slaver. Han må bort! Han er rasist! Det sier mest om hvilke krefter som står bak og alt om deres holdninger.

Statuen av Christian IV som står på Stortorget utenfor Domkirken i Oslo, har også blitt vandalisert, med sprayboks maling med påskriften rasist! Malerier som «anti-rasister» hevder er rasistiske må fjernes fra det offentlige rom.

Organisasjonen Minotenk vil fjerne alle statuer i Norge. De mener de bør lagres innendørs fordi de kan krenke. Hvordan man skal få tømt Vigelandsparken i Oslo er ennå uvisst.

Det vi leser og opplever er en kulturkrig mot Europa og USA. Våre tradisjoner er ondskapsfulle, vår historie er blodig urettferdig mot minoritetene, som interessant nok flyktet fra dysfunksjonelle destruktive samfunn til vesten. Nå skal alt som er «hvitt» fjernes.

De begynner med statuer og malerier. Det er noe vi har sett tidligere i historien hvor destruktive ideologier setter rot. Snart vil vi se krav om bålbrenning av vikingskip og gjenstander på kulturhistorisk museum som inneholder grunnstenen til norsk kulturhistorisk arv. Alt skal kastes på søppeldynga!

Det påfallende er at vi har en stor tyst majoritet som stritter imot disse destruktive ideene, men utfordringen er at de er tyste. Nye Borgerlige er ikke tyst. Vi er klare i vår holdning til ramponering av norsk historie vi nå ser.

Dette er også en kamp for de framtidige generasjoner som kommer etter oss. For hva ønsker vi å etterlate til våre barn og barnebarn? En kulturhistorie, kunsthistorie og forfedre som ligger som grus på havets bunn?

Bli med i Nye Borgerlige. Vi er for å bevare vår kulturarv. Vi vil reversere denne politikken, og ønsker fokus på norsk historie og arkeologi. La din stemme bli hørt og hjelp oss til å ta Norge tilbake!