Klimahysterikere utnytter pandemien

Statsledere verden over deler ut krisepakker for å få økonomien og arbeidsplasser på fote. Det utnytter det internasjonale energibyrået (IEA). De vil ha sin andel av krisepakken for sin grønne økonomi. Påstanden deres er at det vil gi millioner av arbeidsplasser.

Forsker Laura Cozzi leder arbeidet for den grønne oppbyggingsplanen i samarbeid med det Internasjonale pengefondet (IMF). I dag skal de avholde en digital klimakonferanse hvor ministre fra land som står for 80 prosent av verdens energitetterspørsel deltar. USA er en av deltakerne, men de trekker seg ut av Parisavtalen 4.november i år.

IEA ber om 9560 milliarder kroner hvert år fra offentlig og private investeringer. Det tilsvarer hele vårt Oljefond. Oljenasjonen Norge under regjeringen Stoltenberg ga IFM 54 milliarder i julegave i 2011.

I 2012 ga de en ukjent sum unntatt offentligheten sammen med Sverige og Danmark ifølge IFM. Samme år tilbød regjeringen Stoltenberg IMF et lån på 54 milliarder. Hvor mange milliarder norske folkevalgte faktisk har stjålet av vår oljeformue, og ytterligere vil stjele å gi bort, er ukjent.

Det vi vet er at grønne jobber ikke gir verdiskapning i form av jobber eller inntekter til stat og kommune. Snarere tvert imot ender pengene til utenlandske selskaper som plasserer sine penger i skatteparadis.

Nye Borgerlige er motstandere av den grønne agenda. Vi vil i likhet med USA trekke oss fra FN Agenda 2030 og Parisavtalen. Klimapolitikken er utviklet for å kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Verdenssamfunnet har via enkeltpersoner underskrevet klimakonvensjoner som har resultert i at europeisk tungindustri ble flyttet til østen. USA har under Trump sørget for å hente mye av industrien tilbake. Det har resultert i at flere millioner amerikanere har kommet tilbake i arbeidslivet, økt levestandard og lønninger.

Europa går i motsatt retning. De eksporterer arbeidsplasser til nasjoner som til gjenytelse sender pandemier slik at du kan kjøpe billige klær, tyvkopiert elektronikk fra vesten for en billig penge med kort holdbarhet. Det har resultert i økende arbeidsledighet, svekket økonomi og levestandard.

Nye Borgerlige vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri, styrke økonomien og levestandard.

#TNT Ta Norge Tilbake