Det grønne skiftet- historiens største svindelprosjekt

Samtidig som strømforbruket øker blant private bedrifter og folk flest, olje-og gassektoren skal elektrifiseres, står flere norske og internasjonale selskap i kø for å etablere datasentre i Norge.

Parallelt med dette kaoset må flere bedrifter vente i 5-10 år for å få strømtilkobling grunnet for lite nettkapasitet. Søknadene til datasentre krever alene 12 prosent større nettkapasitet enn det vi har i dag.

Paradoksalt satses det ikke på vannkraft som er den mest miljøvennlige energikilden som har best reguleringsevne, kan oppgraderes uten naturinngrep, krever minst areal, flomreguleringsevne og står for over 90 prosent av energiproduksjonen.

Årsaken er enkel. Vannkraft har mest norsk eierskap (94 prosent vs 38 prosent vindkraft) og tilknyttet en leverandørindustri med norsk teknologi. Derfor skattelegges vannkraft tre ganger mer enn vindkraft, og gir 12 ganger lengre avskrivningstid til vindkraft. Derfor uteblir investeringer i vannkraft.

Norske politikere bygger ned egen kraftproduksjon og leverandørindustri, og sørger for at utenlandske eiere kan rasere natur og etablere lukrative investeringer i Norge. Å erstatte fossil energi med elektrisitet rammer både petroleumsnæringen, vår egen grønne energi og gir dårlig og dyrere strøm til forbruker.

Det grønne skiftet alle partier i Storting og regjering støtter er historiens største svindelprosjekt. Vi har tidligere skrevet artikkel om koblingen mellom klimaprofitører og våre folkevalgte.

Svindelprosjektet fratar oss retten til våre egne naturressurser, bedrifter, eierskap til land og hvordan vi skal leve våre liv. Nye Borgerlige er motstander av klimabløffen,vindkraft og favorisering av utenlandsk eierskap.