Politisk sensur på sosiale medier

Siden presidentvalget i 2016 så har liberale og liberalistiske krefter gjort alt de kan for å sensurere konservative stemmer. Det ble opprettet egne modereringskontorer i USA, Irland og India som effektivt skulle sørge for å utestenge kritiske konservative stemmer.

Disse liberale og liberalistiske kreftene som er de første til å rope opp ytringsfrihet, er de første til å begrense ytringsfriheten når de får svar på tiltale i politiske spørsmål.

Vi ser at flere stemmer stenges ute. President Trumps ordre tar nettopp utgangspunkt i at konservative stemmer sensureres. Facebook, Google og Twitter er ikke juridisk ansvarlige for innhold som publiseres, og det ønsker han å endre på.

Nye Borgerlige er for full ytringsfrihet. Vi er for en fri, uavhengig og kritisk presse da det er en av de viktigste institusjonene i et demokratisk samfunn. Media skal være offentlig vaktbikkje, og sørge for å tilrettelegge for debatter og et offentlig ordskifte slik at folk flest selv kan danne seg et bilde uten å bli påtvunget et bestemt politisk syn.

Undersøkelser har vist at journalister er til venstre for Ap, og derfor blir mediedekningen og vinklingen av saker preget av journalistenes politiske syn. Informasjonen blir selektiv og oppstykket, hvor gravejournalismen ofres og helhetsbilde forsvinner.

For å oppnå en fri, uavhengig og kritisk presse mener vi det er nødvendig med kutt i den statlige pressestøtten. Det er mediehusene Egmont og Schibstedt som tjener penger på den ordningen, ikke den uavhengige presse.