Likegyldigheten råder – beredskapen faller

14.2 uttalte statsminister Erna Solberg at myndighetene antok at koronaviruset kom til Norge. Regjeringen Solberg bevilget da 10 millioner til WHO sin humanitære innsats, slik at de kunne bidra i land som har et dårligere helsetilbud enn Norge, og ga blanke i beredskapstiltak.

«Vi kan ikke mure oss inne for å ikke bli truffet av denne typen epidemier og pandemier. Det klarte vi ikke engang da det var lite verdenshandel. Det kom fortsatt et skip til Bergen i 1349, som alle husker. Det var svartedauden», uttalte Solberg.

Tre uker senere er Norge i Europatoppen over antall smittede. Flere hundre er i karantene blant helsepersonell. 100 soldater er sendt i karantene. Det rapporteres at helsevesenet er overbelastet. Det er mangel på testutstyr, og kritisk mangel på beskyttelsesutstyr.

I 2010 ble det åpnet en høyteknologisk infeksjonspost på Aker sykehus. Den avdelingen har 16 plasser og seks luftsmitteisolater, men står stengt, og bruker til annet formål fordi de rødgrønne valgte å legge ned Aker sykehus.

Beleggprosenten ved sykehusene er i utgangspunktet for høy, og myndighetene er derfor ikke i stand til å håndtere en pandemi. Myndighetene har ikke innført reiseforbud til og fra land med store utbrudd. Folkehelseinstituttet fraråder nordmenn å reise til Nord-Italia hvor det er størst utbrudd i Europa, men tar selv imot turister fra samme område.

Årsaken til at Norge er hardt rammet, skyldes at våre folkevalgte uavhengig parti, gjennom flere tiår har vært mest opptatt av alle andre enn egen befolkning. De har brukt ressurser på alle andre land enn eget. Derfor står vi nå overfor store utfordringer for å begrense en epidemi, myndighetene visste ville komme til landet.

Nye Borgerlige er for en helt annen politisk kurs. Vi vil sette nasjonens interesser først, andre nasjoner sist. Beredskapsplaner skal være implementert, og tiltak iverksettes umiddelbart ved smitteutbrudd.

Legemiddelindustrien skal tilbake Norge. Sykehus over det ganske land skal benyttes. Mobilisering skal sendes raskt ut, og beordring av personell være klart fra militært til sivilt. Vi skal alltid være beredt på det uforberedte.

#TNT TaNorgeTilbake!