Regjeringens krisepakke-rett medisin?

Regjeringens økonomiske tiltak for næringslivet er som å pisse i motvind. Optimistene hevder at korona epidemien vil vare ut til oktober. Pessimistene derimot hevder at korona epidemien kan vare til våren 2021. Uansett varighet er det lang tid. Da er det viktig å sørge for rett medisin til rett tid.

Globalismens fyrtårn i Davos som igjennom flere år har kjempet for at europeisk og amerikansk industri skal emigrere til Kina og Asia, må nå sitte med en ekstrem flau smak i munnen. De har nemlig klart kunststykket å rasere verdensøkonomien

All verdiskapning stopper opp. Rentene faller til null, deflasjon og langvarig resesjon innebærer kroken på døren for store deler av industrien og servicenæringen. Pengene som nå gis som lån vil ikke fjerne årsaken til krisen, men vil kun midlertidig om i det hele tatt, kun virke som Paracet pille på en alvorlig syk og døende globalistisk ideologi.

Det monetære system som vi kjenner kan risikere å kollapse fullstendig. Hvorfor gis det ikke penger istedenfor å låne penger til industri, som kanskje ikke vil overleve krisen? Hvorfor innfris ikke boliglånene til de aller svakeste som nå står uten jobb?

Slike økonomiske tiltak øker pengemengden til konsummarkedet, som igjen resulterer i økt økonomisk aktivitet. Ved å iverksette et slikt tiltak tilføres finansnæringen enorme beløp, som igjen vil bidra til å opprettholde næringslivet.

Når en velger lånegarantier som økonomisk medisin, er det høyst usikkert om det gir noen effekt. De store taperne er den jevne mann og kvinne. De er konsumentene som bidrar til å holde industrien og servicenæringen i live.

Uten støtteordninger til Ola og Kari er risikoen høy for at det blir en finanskrise. Forfaller lån som ikke blir innfridd, vil bankene få samme harde omgang som under finanskrisen i 2008.

Det er markedet som bestemmer den økonomiske aktiviteten i ett samfunn. Ikke økonomisk bistand fra en stat til industrien. Da er rett medisin til rett tid livsviktig for å hindre kollaps.

Hvor kan en ta pengene fra? Nye Borgerlige ville valgt å bruke bistandsmidler, og stanse overføringer til korrupte diktatorregimer, PLO og HAMAS. Fokus kan ikke bare rettes mot næringslivet. Vi må samtidig tenke på landets borgere både under og etter krisen, og sørge for gjeldssanering.

Et annet viktig tiltak er å få industrien tilbake fra Asia og Øst-Europa. Vi må skape arbeidsplasser i distriktene og i byene! By og land skal fortsatt gå hand i hand.

#TNT #TaNorgeTilbake