Adjø Solidaritet!

Det er i kriser en viser sitt sanne jeg, heter et kjent ordtak. Da tyske Ursula von der Leyen overtok som president i EU kommisjonen, var optimismen stor. Da pandemien inntraff Europa med full styrke kollapset markedene, og handlekraften, gjennomføringskraften, samordning og solidariteten i EU forsvant over natten.

Nå er EUs ledere nede for telling, klimaplanen rakner fordi flere land vil endre prioriteringsrekkefølgen. Polen har trukket seg. Tsjekkia vil følge etter. Tyskland som er selve motoren for klimahysteriet har vist lunken interesse. Ifølge Tysklands innenriksminister har migrasjonspolitikk blitt like viktig som å bekjempe klimaendringene. Koronakrisen ble ikke bare en helsekrise, men også en finanskrise.

Nasjonalstatene pøser inn milliarder for å unngå arbeidsledighet, nedlegging av bedrifter og personlig tragedier som følge av krisen. EUs krisefond på 410 milliarder euro står urørt. EU som en union har med andre ord falt fra hverandre. Da Italia ba om hjelp, møtte de en kald skulder og måtte få hjelp fra Kina og Russland. Ethvert land måtte kjempe sin egen kamp, og nasjonalstatene selv ta støyten.

Ulempen er at Norge har valgt å plassere mye av industrien som er knyttet til beredskap til lavkostland, og har blindt trodd på solidariteten innen EØS område. For nå gjelder proteksjonismen og alles kamp mot alle.

Et godt eksempel er det deleide norske selskapet Norenco Polska i Polen. De selger desinfeksjonsmidler, men fikk beslaglagt håndspriten som skulle sendes til Norge. Nordmannen Arne Haukland er deleier i selskapet som har solgt desinfeksjonsmidler til Norge, Polen og Sverige gjennom en årrekke. Norge som har spyttet inn milliarder til Polen, gir ikke noe tilbake.

Spørsmålet er om Polens beslag bryter med EØS avtalen, når et land også kan begrunne et eksportforbud med at produktene er nødvendig for folkehelsen. Det betyr at Norge kan oppleve å stå bakerst i køen. En pandemiutbrudd i en global verden, viser med all tydelighet at solidariteten forsvinner.

Nye Borgerlige vil ut av EØS, og stoppe alle milliardoverføringer til EU. Vi vil ha legemiddelindustri og produksjon av smittevernutstyr tilbake til Norge.

TNT# TaNorgeTilbake