Uavhengig domstol

Runar Kjørsvik tidligere hovedverneombud på Shells landanlegg på Nyhamna, varslet i 2014 om at kolleger ble eksponert for det kreftframkallende stoffet benzen.

Han varslet også om at ansatte ikke ble involvert i omorganisering på anlegget, og at vernetjenesten ble motarbeidet. Få måneder senere ble han sparket. Kjørsvik har utviklet PTSD grunnet hendelsene, og ble ufør. I 2017 fikk han Zola-prisen for sivilt mot. Nå går han til søksmål og krever erstatning.

Et av anklagepunktene er faktaundersøkelser som benyttes for å sette fokus på varsleren istedenfor varselet. BI-professor Petter Gottschalk er en av flere som er kritiske til faktaundersøkelser. Han mener metoden er et verktøy arbeidsgivere kan bruke til å kvitte seg med brysomme ansatte.

Nye Borgerlige er av den oppfatning at varsling skjer på dysfunksjonelle arbeidsplasser, hvor ledelsen ikke er moden til å gripe tak i hendelsene, og vel vitende om at vi mangler uavhengig domstol. I Norge samarbeider de tre statsmaktene, mens i USA konkurrerer de tre statsmaktene.

Vi vil ha en domstolsreform hvor dommere ikke skal utnevnes av staten, men velges. Tingrettsdommere og lagrettsdommere skal velges av folket via stemmeseddelen.

Høyesterettsdommere skal innstilles av utøvende makt, og stille til høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen slik at vi får en transparent kontroll og gjennomgang av våre høyesterettsdommere. Det vil resultere i at Høyesterettsdommere får økt status og uavhengighet.