Vanskeligere hverdag for folk flest

Ifølge Fagbladet skal Posten kutte 1500 årsverk i Posten inneværende år, fordi Stortinget har vedtatt at posten skal leveres annenhver dag fra 1.juli 2020.

Konserndirektør Tone Wille som i 2018 hadde årslønn på 5.368.488, fikk fikk 600.000 i lønnsøkning og fikk doblet sin bonus da Posten planla kuttene.

Det henger ikke på greip at eliten forsyner seg av samfunnets overskudd, mens den jevne mann og kvinne opplever negativ reallønnsvekst bl.a pga lavere kronekurs.

De to av største økonomiene i Asia, Kina og Japan, har redusert sitt oljeforbruk med 20% pga fallende økonomisk aktivitet. Dette har skapt stort overskudd av olje i markedet, som vil resultere i negativ effekt på oljeprisene globalt.

Det er en tragedie for den jevne mann og kvinne da ulike norske regjeringer gjennom en årrekke, har aktivt jobbet for å eksportere ut norske arbeidsplasser til lavkostland. Vår økonomi har blitt mer oljeavhengig, og samtidig sier våre folkevalgte uavhengig parti, at vi må la oljen bli liggende.

Derfor vil Nye Borgerlige stimulere norsk industri og næringsliv til å investere i Norge, og få tilbake arbeidsplassene som er blitt eksportert ut. Vi vil ha entusiasmen tilbake, og oljen skal ikke bli liggende!

Nye Borgerlige har ett hovedfokus: Ta Norge Tilbake!