Sprekker finansboblen?

Det er interessant å observere at nær ingen norske medier omtaler inflasjonen  i USA. Det som skjer i USA vil få stor innvirkning på norsk økonomi. Det har skapt rystelser i USA at inflasjonen nærmer seg med stormskritt 5%. Amerikansk økonomi har blitt overstimulert både av føderale myndigheter via sine stimulus sjekker til amerikanske husholdninger Les mer…

Nasjonal sikkerhet og beredskap

Norge må regnes som en av verdens tryggeste land å bo i, men vi er likevel svært sårbare. Vi lever i et relativt trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann, mat, transport og elektronisk Les mer…

Norske trålekvoter tilbake til norske fiskere

Foto: Marius Andre Birkeland Under regjeringen Bondevik (Krf, Venstre og Sp) ble det innført forskrift som endret torsketrålerenes leveringsplikt av tildelte fiskekvoter. Resultatet er at råstoffgrunnlaget for fiskeindustrien langs kysten er sterkt underminert. Fisken eksporteres ubearbeidet til utenlandsk fiskeindustri. Mens trålerne tidligere måtte levere fangstene fysisk til bestemte fiskeindustrianlegg til bearbeiding, skulle de etter 2003 Les mer…

Ødelagt transportbransje

Foto: Hans Blossey Hvorfor skal Norge på død og liv flagge ut/selge/fjerne eller kvitte seg med alt gjennom skatter og avgifter? NORSK TERMOTRANSPORT Du traff dem over alt, Hamburg, Rotterdam, Bolougne, Antwerpen, Madrid, Roma, trailere hvor det sto fresh fish from Norway, Norwegian Thermo-transport ets. For 20 år siden da denne plassen på bildet var Les mer…

EUs kontrollregime

EU innfører strengere tollregler i 2021. Den første endringen skjer i januar med BREXIT. Da innføres det tollklarering for varer mellom Storbritannia og EU som vil påvirke forsendelsene mellom EU og Storbritannia. I mars innfører EU importkontroll. Da må alle informasjonsdetaljer om varer sendes til EUs tollmyndigheter før sendinger lastes om bord på fly til Les mer…

Verre for folk flest

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt kaller regjeringens statsbudsjett urettferdig fordi de vil kutte formueskatten på arbeidende kapital. Ifølge de rødgrønne vil det øke forskjellene mellom fattig og rik. De har åpenbart «glemt» at Regjeringen mottok en rapport fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning for noen dager siden hvor det konkluderes med at økt Les mer…

Total renovasjon av domstolene

Nye Borgerlige vil ha fri og uavhengig domstol. Vi er av den oppfatning at dommere skal velges hvert fjerde år istedenfor som nå hvor de utnevnes og ansettes av staten. På den måten vil vi øke domstolenes uavhengighet til den utøvende og lovgivende makt. Når dommeren stiller til valg så må dommeren reflektere over den Les mer…

Det grønne skiftet- historiens største svindelprosjekt

Samtidig som strømforbruket øker blant private bedrifter og folk flest, olje-og gassektoren skal elektrifiseres, står flere norske og internasjonale selskap i kø for å etablere datasentre i Norge. Parallelt med dette kaoset må flere bedrifter vente i 5-10 år for å få strømtilkobling grunnet for lite nettkapasitet. Søknadene til datasentre krever alene 12 prosent større Les mer…

Klimahysterikere utnytter pandemien

Statsledere verden over deler ut krisepakker for å få økonomien og arbeidsplasser på fote. Det utnytter det internasjonale energibyrået (IEA). De vil ha sin andel av krisepakken for sin grønne økonomi. Påstanden deres er at det vil gi millioner av arbeidsplasser. Forsker Laura Cozzi leder arbeidet for den grønne oppbyggingsplanen i samarbeid med det Internasjonale Les mer…