Norske trålekvoter tilbake til norske fiskere

Foto: Marius Andre Birkeland Under regjeringen Bondevik (Krf, Venstre og Sp) ble det innført forskrift som endret torsketrålerenes leveringsplikt av tildelte fiskekvoter. Resultatet er at råstoffgrunnlaget for fiskeindustrien langs kysten er sterkt underminert. Fisken eksporteres ubearbeidet til utenlandsk fiskeindustri. Mens trålerne tidligere måtte levere fangstene fysisk til bestemte fiskeindustrianlegg til bearbeiding, skulle de etter 2003 Les mer…

Ødelagt transportbransje

Foto: Hans Blossey Hvorfor skal Norge på død og liv flagge ut/selge/fjerne eller kvitte seg med alt gjennom skatter og avgifter? NORSK TERMOTRANSPORT Du traff dem over alt, Hamburg, Rotterdam, Bolougne, Antwerpen, Madrid, Roma, trailere hvor det sto fresh fish from Norway, Norwegian Thermo-transport ets. For 20 år siden da denne plassen på bildet var Les mer…

EUs kontrollregime

EU innfører strengere tollregler i 2021. Den første endringen skjer i januar med BREXIT. Da innføres det tollklarering for varer mellom Storbritannia og EU som vil påvirke forsendelsene mellom EU og Storbritannia. I mars innfører EU importkontroll. Da må alle informasjonsdetaljer om varer sendes til EUs tollmyndigheter før sendinger lastes om bord på fly til Les mer…

Verre for folk flest

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt kaller regjeringens statsbudsjett urettferdig fordi de vil kutte formueskatten på arbeidende kapital. Ifølge de rødgrønne vil det øke forskjellene mellom fattig og rik. De har åpenbart «glemt» at Regjeringen mottok en rapport fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning for noen dager siden hvor det konkluderes med at økt Les mer…

Total renovasjon av domstolene

Nye Borgerlige vil ha fri og uavhengig domstol. Vi er av den oppfatning at dommere skal velges hvert fjerde år istedenfor som nå hvor de utnevnes og ansettes av staten. På den måten vil vi øke domstolenes uavhengighet til den utøvende og lovgivende makt. Når dommeren stiller til valg så må dommeren reflektere over den Les mer…

Det grønne skiftet- historiens største svindelprosjekt

Samtidig som strømforbruket øker blant private bedrifter og folk flest, olje-og gassektoren skal elektrifiseres, står flere norske og internasjonale selskap i kø for å etablere datasentre i Norge. Parallelt med dette kaoset må flere bedrifter vente i 5-10 år for å få strømtilkobling grunnet for lite nettkapasitet. Søknadene til datasentre krever alene 12 prosent større Les mer…

Klimahysterikere utnytter pandemien

Statsledere verden over deler ut krisepakker for å få økonomien og arbeidsplasser på fote. Det utnytter det internasjonale energibyrået (IEA). De vil ha sin andel av krisepakken for sin grønne økonomi. Påstanden deres er at det vil gi millioner av arbeidsplasser. Forsker Laura Cozzi leder arbeidet for den grønne oppbyggingsplanen i samarbeid med det Internasjonale Les mer…

Kulturkrig mot vesten

«Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger”. Det uttalte Thomas Hylland Eriksen professor i sosialantropologi, i et intervju for noen år tilbake. Med dette sitatet satte han ord på målet for dagens ideologi. Dette er det politiske idègrunnlaget for multikulturalismen, Les mer…

Politisk sensur på sosiale medier

Siden presidentvalget i 2016 så har liberale og liberalistiske krefter gjort alt de kan for å sensurere konservative stemmer. Det ble opprettet egne modereringskontorer i USA, Irland og India som effektivt skulle sørge for å utestenge kritiske konservative stemmer. Disse liberale og liberalistiske kreftene som er de første til å rope opp ytringsfrihet, er de Les mer…