Verre for folk flest

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt kaller regjeringens statsbudsjett urettferdig fordi de vil kutte formueskatten på arbeidende kapital. Ifølge de rødgrønne vil det øke forskjellene mellom fattig og rik. De har åpenbart «glemt» at Regjeringen mottok en rapport fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning for noen dager siden hvor det konkluderes med at økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser.

Rapporten er skrevet av seniorforsker Knut Røed. Han har en karriere som Ap politiker. Knut Røed var aktiv i AUF og Oslo Arbeiderpartiet på 1980 tallet. Han var medlem av Arbeidspartiets programkomité hvor han var med på utviklet partiets prinsipp og arbeidsprogram i 2005.

Oslo er utstillingsvinduet til de rødgrønnes politikk, og viser hva partiet faktisk står for. Oslo byrådets budsjett for 2021 viser at de vil kutte en milliard i eldreomsorgen, innføre økte parkeringsgebyr og eiendomsskatt. Årsaken skyldes tapte inntekter fra Hafslund og kollektivtrafikken. Arbeiderpartiet gikk til valg i Oslo på klima og forbedre eldreomsorgen ved å innføre eiendomsskatt.

Resultatet av deres politikk er at eldremilliarden uteble og en vanskeligere og dyrere hverdag for folk flest. De vil øke eiendomsskatten og parkeringsgebyret, samtidig som de vil bruke penger på flere Moria flyktninger, flere sykkelveier, og milliarder av kroner på karbonfangst og kreve at Oslo borgere som vil kjøre bil må skifte ut diesel- og bensinbil og kjøpe elbil.

Ifølge Statsbudsjettet kommer 433 milliarder av inntekter fra oljeproduksjon. 87 milliarder i netto kontantstrøm og 346 milliarder overført til Oljefondet. Av Statsbudsjettet på 1583 milliarder kroner utgjør oljeinntektene 27%. Fastlands Norges handelsunderskudd øker og for inneværende år nærmere 300 milliarder. Dette innebærer at Norge er oljeavhengig.

Nye Borgerlige er motstandere av den grønne agenda og av økte skatter og avgifter for å kompensere tapte inntekter grunnet feilslått politikk. Vi vil styrke økonomien og få industrien tilbake fra lavkostland, redusere skatter og avgifter slik at bedrifter og folk flest får en bedre økonomisk hverdag.