FrP gir blankofullmakt til Erna

Det kan ikke sees som annet enn ett svært velregissert spill fra H, KrF og V for å sjalte ut FrP fra regjering. Problemene for regjeringssamarbeidet har vært tydelig siden 2017. Krf og Venstre, begge partier med historisk godt forhold til H, har klart å bryte samarbeidslinjen mellom H og FrP. Det er kalkulert spill Les mer…

Plyndringen av Norge!

Norske myndigheter med regjeringen i spissen lar Norge bli ødelagt i beste Klondike stil. Fantastisk natur ødelegges for vindmølleutbygging. Det er ulønnsomt da vindmølleparker subsidieres over statsbudsjettet, samtidig som de fratar framtidige generasjoner adgang og fri ferdsel i flott norsk natur! Det som derimot er mest hårreisende er at utenlandske spekulanter flytter norske verdier til Les mer…

Den konformes rett til å dømme avvikeren

Lærer Clemens Saers ved Oslo handelsgymnasium holdt på å bli drept av en voldelig elev i 2014. Han ble sykmeldt, delvis arbeidsufør og frosset ut av kollegiet, rektor og utdanningsetaten i Oslo kommune. Rektor og utdanningsetaten avviste alt ansvar, og valgte å lytte på eleven og hans medhjelpere. Den voldelige eleven ble året etter dømt Les mer…

Nav på ville veier

Veldig mange folk opplever møtet med NAV som så brutalt at enkelte velger å ta selvmord, eller dør pga sykdom. Trygderettsadvokat Inga Kjernlie skriver på sin facebook profil at to av hennes klienter døde mens de ventet på at ankesaken deres skulle behandles i Trygderetten. I begge tilfellene hadde NAV gitt avslag på krav om Les mer…

Trusler mot skoler

Over hele landet er det meldt om trusler mot skoler den siste tiden. I Trøndelag er det meldt fra om flere trusler. Åsly skole i Fosen er en av skolene som har mottatt trusler. Der må skolen voktes av uniformert politi. Ungdomskriminaliteten har økt dramatisk de siste år, og det skyldes våre folkevalgte som har Les mer…

Parallellsamfunnet har gode vekstvilkår

Aftenposten har hatt en reportasje om muslimsk SFO skole med overnatting på Rødtvet og Romsås. Ekstrem islam er på fremmarsj i Groruddalen og det merkes svært godt. Bydelen Grorud sliter med innvandringsrelatert gjengkriminalitet, grov vold, bilbranner og narkotikatrafikk. Felles for volden er at den er rettes mot etniske norske og rammer både jenter, gutter, kvinner Les mer…

En rettssikkerhetsmessig skandale

Mandag denne uken avdekket Riksadvokaten at NAV har praktisert reglene feil siden EUs trygdeforordning kom i 2012. Han mener minst 48 Nav-dommer er avgitt på feil grunnlag. Minimum 36 personer er uskyldig dømt i opptil åtte måneder. 2400 personer har mistet NAV støtten de har krav på. NAV skandalen er en rettspolitisk og rettsikkerhetsmessig skandale Les mer…

Ja til vannkraft!

Regjeringen og klimaprofitører som pleier politikere, gikk på en kraftig smell da regjeringen måtte skrinlegge nasjonal rammeplan for vindkraft på land. Etter massiv kritikk fra kommunepolitikere og 5000 høringssvar hvor majoriteten sa nei, valgte regjeringen å legge til side planen om massiv utbygging av vindkraft over det ganske land. Norge har ren og fornybar energikilde Les mer…

Avgifts-Norge

De senere år har regjeringen innført en rekke avgifter som poseavgift, flypassasjeravgift, sukkeravgift og dødsgebyret. I avgiftslandet Norge må du betale 1.130 kroner bare for å dø. I forslaget til regjeringens statsbudsjett for 2020 legges det opp til en avgiftsøkning på alkohol, tobakk, CO2 og elavgift. Resultatet blir en dyrere hverdag for folk flest. Det Les mer…