Straffer motstandere av nye bompengestasjoner

Etter at et samlet Storting vedtok at det skal etableres 53 nye bomstasjoner i Oslo fra 1.januar 2019, har folk mobilisert og protestert.

Bompengeaksjonen endte med at initiativtaker og aksjonsleder Cecillie Lyngby ble fratatt lappen fordi noen av demonstrantene valgte å stoppe opp og sperre veien for en ambulanse.

Lyngby kjørte  foran i kortesjen da hun ble stoppet av politiet. Hun hadde sendt motorsykler bakover for å forsøke samle deltakerne i samme fil igjen, men ble straffet for andres lovbrudd.

Lyngbys advokat Thomas Klevenberg uttaler i Dagbladet at det er dokumentert at politiet ikke hadde noen innsigelser mot aksjonen og derfor ikke grunnlag for beslagleggelse av førerkort.

Nye Borgerlige som er imot flere bompengestasjoner, er av den oppfatning at dette er en politisk hevnaksjon. Politiet tok den som arrangerte aksjonen og fulgte reglene politiet hadde godkjent, istedenfor aksjonister som ikke fulgte reglene for aksjonen.

Vi er imot bompenger og flere bomstasjoner fordi det skaper fattigdom, begrenser folks frihet og mobilitet. Det skaper større klasseskiller.  I tidligere artikkel har vi skrevet at politikere tjener seg rike på bomringer.

Nye Borgerlige er imot at bilister skal finansiere kollektivtrafikk og sykkel-og gangstier, og finner det forkastelig at politikere tjener penger på bompengestasjoner de selv har vedtatt. Denne politikken skaper negative konsekvenser for næringsliv og folk flest og skaper politikerforakt.