Politikere tjener seg rike på bomringer

1.mars 2019 blir det 53 nye bompengestasjoner i Oslo. De skal finansiere Oslo pakke 3 som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier, kollektivtrafikk, sykkel- og gangstier i Oslo og Akershus. Kun 15% av bompengeinntektene skal brukes på veier. 75 milliarder skal benyttes til utbygging av kollektivtrafikk, sykkel- og gangstier.

Forslaget ble vedtatt av et enstemmig Storting, og bompengeøkningen er vedtatt av alle folkevalgte politikere i Oslo fra Høyre, Venstre, Krf, Sp, Ap, SV og MDG. Det er politisk enighet om bompengestasjoner og bred politisk enighet om bompengesatser. Frp og Rødt er for flere bomstasjoner, og derfor i praksis for økte bompengesatser.

Årsaken til at det er bred politisk enighet om bompengestasjoner og økte bompengesatser skyldes at bilen ikke bare er statens melkeku, men også lukrativ biinntekt og investering for flere av våre politikere.

Erna Solberg har tjent seg rik på landveisrøveri. Hennes ektemann, Sindre Finnes, har hatt aksjer i teknologiselskapet Q-Free ASA som har betalingsløsninger for bompengesystemet og leverer sentralsystemet for bompengeinnkreving i Norge. Jo flere bomringer, jo mere penger ble det til Erna.

Hun er ikke den eneste politikeren som tjener penger på bompenger. Det er så mange at vi har måtte begrense oss til enkelte bompengeselskaper. Vi har sett på det regionale bompengeselskapet Fjellinjen. Tim Holmvik nestleder i Ullensaker Høyre er nestleder i styret. Styremedlem Siri Hov Eggen er gruppeleder for Ap i Akershus Fylkeskommune. Varamedlem Tove Steen er Ap politiker og sitter i Hovedutvalg for samferdsel i Akershus Fylkeskommune.

Frp som hevder de er imot avgifter og i sin tid ville rive bomstasjonene, har hatt flere politikere som  tjener eller har tjent penger på bompenger mens de har vært aktive kommune- eller stortingspolitikere. Bjørn Kåre Sevik, kommunepolitiker og tidligere ordfører i Nøtterøy, har vært i styret i Tønsberg Hovedvegfinans AS. Tidligere varaordfører og stortingspolitiker Henning Skumsvoll var varamedlem i Lister Bompengeselskap mens han var politiker. Ulf Leirstein, medlem i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, var i 2005 nestleder i styret til Østfold Bompengeselskap AS. Han tjente 22.000 i måneden på vervet og samtidig uttalte han følgende:

«Bompengestasjoner bør jevnes med jorda. Vi driver med det rene landeveisrøveriet:»

Helge André Njåstad, andre nestleder for Finanskomiteen, delte ut 50 kroner i protest mot bompenger fra en provisorisk bompengestasjon i 2013. Han var styreleder i Austevoll Bruselskap og mottok 12.000 i året og samtidig leder av Kommunalkomiteen i Stortinget.

Statssekretær Petter Kvinge Tvedt trakk seg fra vervet i Voss og omland bompengeselskap da han var politisk rådgiver i Finansdepartementet. Terje Søviknes var styremedlem i Bergen-Os Bompengeselskap AS samtidig som han var ordfører i Os. Elisabeth E Tharaldsen, lokalpolitiker og tidligere varaordfører i Kvinneherad kommune, var styreleder i Odda vegfinans og styremedlem i Hardangerbrua AS. Hun er i dag varamedlem i Follgefonntunnellen.

Nye Borgerlige har i tidligere artikkel vist til at økte bompenger har gitt negative ringvirkninger for Oslo, forsterker fattigdommen og skaper større forskjeller. Vi er motstandere av bomringer.  Bomringene som sprer seg i Oslo og i det ganske land rammer urettferdig, og særlig hardt eldre og familier. Vi er imot at bilister skal finansiere kollektivtrafikk og sykkel-og gangstier. Vi er imot prosjekt Bilfritt byliv, da det har gitt store negative konsekvenser for næringsliv og byens borgere. Vi vil derfor reversere det ulovlige byavviklings prosjektet, hvor målet er å forby borgerne bruk av bil og legge byer øde. Nye Borgerlige sier ja til bilen og levende byer!

Til orientering har Sindre Finnes solgt seg ut av selskapet Q-Free ASA pr 31/12 2017.

https://www.motor.no/artikler/2018/juni/bruker-en-brokdel-av-bompengene-pa-vei-i-oslo/