Bekjempelse av korrupsjon og kriminalitet i offentlige etater

Nye Borgerlige har nulltoleranse for korrupsjon og kriminalitet, og vil bekjempe dette også på politisk og administrativt nivå. Vi har i den anledning engasjert oss i saken om avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Utviklings-og kompetanseetaten i Oslo kommune. Han er innkjøpsansvarlig i kommunen og skal bekjempe svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. I vår ble det avslørt at at han var aktiv i en illegal pokerklubb. Wedde som er ansvarlig for kamp mot organisert kriminalitet i offentlig sektor, deltar i poker klubber som finansierer gjengkriminalitet, som byrådsleder Raymond Johansen vil gi 40 millioner for å bekjempe. Wedde sitter fortsatt trygt i stillingen.

Vi sendte en henvendelse til Kontrollutvalget den 11.07 og ba om granskning og svar på en rekke spørsmål. De har som oppgave å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Sekretariatets leder besvarte henvendelsen 17.8. Kontrollutvalget hadde ikke besvart spørsmålene eller behandlet saken. I eposten heter det at de ikke har behandlet særskilt sak om Wedde, og mente at de fleste av spørsmålene måtte stilles til ledelsen i etaten eventuelt til Byrådsavdeling for finans. Vår henvendelse ble derfor videresendt.

Kontrollutvalget som skal ha løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen og sørge for at kommunen har forsvarlig revisjon, mener at denne saken ikke hører hjemme på deres bord. Kontrollutvalgets leder har istedenfor å drøfte saken i Kontrollutvalget sendt skriftlig spørsmål til byråden for finans tidligere i sommer. Svarene fra byråd Robert Steen er generelle, og besvarer ikke saken om Wedde, men Kontrollvalgets leder er åpenbart fornøyd.

Spørsmålene vi stilte var følgende:

1. Har de kriminelle organisasjonene på noen som helst måte presset Kommunaldirektør Wedde for fordeler ved inngåelse av kontrakter?

2. Hvor lenge har Kommunaldirektør Wedde «pleiet» forhold til disse illegale spilleklubbene?

3. Var Kommunaldirektør Wedde klar over at kriminelle organisasjoner stod bak?

4. Har Kommunaldirektør oppgitt pengepremier som han eventuelt har vunnet til Skatteetaten?

5. Er Kommunaldirektør Wedde under politietterforskning?

6. Styrker denne saken tiltroen til Oslo kommune og UKE som en seriøs innkjøpspart for Oslo kommune?

7. Er Kommunaldirektør Wedde suspendert i påvente av en reaksjon fra Oslo Kommune og UKE?

8. Når en deltar i ulovligheter etter arbeidstid, innebærer det ikke at en også kan bedrive ulovligheter i arbeidstiden?

9. Forsvarer lederen i Kontrollutvalget at adferd utenfor arbeidstid ikke har betydning for den stilling som en Kommunaldirektør har i Oslo kommune, som leder i UKE ved Marit Forseth gjør i Aftenposten 27 Juni 2018?

10. Vil Kontrollutvalget i Oslo Kommune se etter avvik i anskaffelser/konserninnkjøp på bakgrunn av denne saken?

Det kan virke som det etiske regelverket kun er dekorasjon på veggen i offentlige etater. Vi  ønsker å endre dette da vi er av den oppfatning at det må være nulltoleranse, hvor korrupsjon og kriminalitet i offentlig sektor må forankres ovenfra. Vi er for mindre stat og mer menneske, og imot globalismen som betyr overnasjonal styring med stor stat og lite menneske. Når det avdekkes korrupsjon og kriminalitet ønsker vi at det iverksettes ekstern granskning og politietterforskning fordi kontrollfunksjonene fungerer ikke. Løsningen er utskifting av den administrative toppledelsen og krav til nye toppledere.

Når folkevalgte svikter er det du som velger som har løsningen. Du må gå for partier som er villig til å bekjempe korrupsjon og kriminalitet.

Finansbyrådens svar PDF