Uakseptabel diskriminering av byens borgere!

I Oslo har byens borgere blitt delt i to grupper basert på bostedsadresse etter at det ble plassert bomringer innenfor bygrensen. A borgere er de som bor innenfor Ring 3 og B borgere er de som bor utenfor. Alle utenfor ring 3 som benytter bil inn til Oslo må betale dyrt. Dette har negative ringvirkninger både for Oslo indre by som mister inntekter, men forsterker også fattigdommen i bydeler som allerede er sterkt belastet.

Nye Borgerlige finner denne praksisen mildt sagt ubegripelig, og vil bekjempe bomringer i Oslo. Det vil resultere i bedre økonomiske vilkår for byens borgere å fjerne denne diskrimineringen ved å plassere bomringen ved fylkesgrensen.

Oslo sliter med fraflytting av ressurssterke familier. Derfor vil en slik løsning virke preventivt og sikre at vi får bedre løsninger for byen og likhet for dets borgere. Bomringer som vi nå ser sprer seg i Oslo rammer urettferdig, og særlig hardt eldre og familiehustander.