Eksplosiv økning av ungdomskriminalitet

I løpet av ett år har ungdomskriminaliteten økt med over 25 prosent. Det har vært en dramatisk økning av unge under 18 år i Oslo, Asker og Bærum som begår kriminelle handlinger.

Årsaken skyldes at i løpet av de siste år har Norge endret straffesanksjoner for ungdom. Samfunnsstraff er den mest vanlige reaksjonen for alvorlige lovbrudd. Kanskje ikke så rart at kriminaliteten eksploderer og ungdommer angriper politi, natteravnere og terroriserer omgivelsene når det ikke er sanksjoner?

Vi i Nye Borgerlige har ingen tiltro til Jan Bøhlers raplåter og lengre åpningstider i ungdomsklubber reduserer kriminalitet. Istedenfor å synge raplåter vil vi innføre strengere straff. Nye Borgerlige har nedfelt i sitt prinsipprogram krav om større rettsikkerhet og lavere kriminell lavalder. Vi vil senke den kriminelle lavalder, og sørge for at sanksjonene er rettet mot gjerningsperson og dens pårørende i form av oppdragelse og re-sosialisering. Barne- og ungdomskriminalitet utført av innvandrere vil også få betydning i form av tap av statsborgerskap.