Dårligere eldreomsorg under de rødgrønne

Oslo Ap gikk til valg ved å love bedre eldreomsorg ved å innføre eiendomskatt. Det skulle resultere i 500 flere i hjemmetjenestene  og gi de eldre ny velferdsteknologi. — Det må bli mer tid og større valgfrihet for den enkelte, uttalte Raymond Johansen.

Resultatet er det stikk motsatte. Tall fra SSB juni 2017 viser at det ble 143 færre sykehjemsplasser og 102 færre rom for beboere i institusjoner i Oslo. Tallet har økt.

Kommunerevisjonens rapport desember 2017 viser at brukerne av hjemmesykepleien i tre bydeler fikk i gjennomsnitt besøk av 15 ulike ansatte på en måned. De som trenger ekstra mye pleie, og har over 70 besøk i måneden, mottok i gjennomsnitt over 27 forskjellige ansatte på en måned. Mange eldre risikerer å få besøk av et nytt menneske omtrent hver eneste dag i en hel måned.

Bokollektivet for demente på Manglerudhjemmet blir nedlagt 1.juni. De siste beboerne har allerede flyttet ut. Der hadde beboerne et godt aktivitetstilbud hvor de kunne gå på bar, restaurant, handle i egen butikk og barnebarn hadde eget lekerom.

Dette finner Nye Borgerlige fullstendig uakseptabelt. Vi vil satse på en sterk eldreomsorg, et godt helse- og botilbud for eldre i sitt nærmiljø.