Fjern sukkeravgiften

Det er ett paradoks at Frp som ble etablert på 1970 tallet til kamp mot høye «skatter, avgifter og offentlige inngrep» i regjering med Høyre som er et parti for næringslivet, fører en næringsfiendtlig politikk basert på moralske lover. Innføring av sukkeravgiften har resultert i økt svenskehandel og salg av smuglervarer på facebook.

For å unngå å bare ha industri som er olje-og gassrelatert, ønsker vi i Nye Borgerlige å stimulere til ett differensiert næringsliv, og særlig eksport industrien. Det vil bli flere arbeidsplasser og nødvendige inntekter til staten.

Vi ønsker å fjerne sukkeravgiften og redusere mva avgiften slik at husholdningene også får mer å rutte med.