Eliten mot folket del l

Da finansminister Siv Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2019 uttalte hun at norsk økonomi for tiden er så bra at  «i dag skinner solen igjen, på hele landet». Dessverre skinner den hverken på de svakeste i samfunnet eller vanlig arbeidsfolk, hvor det er mer overskyet vær enn sol.

Regjeringen vil bruke mindre penger på de svakeste i samfunnet. Gruppene det foreslås kutt for er glutensyke, hardt skadde eller funksjonshemmede, inkontinente med behov for bleier, mennesker med en svært alvorlig genfeil, personer med tannregulering, dagpengemottakere, brukere av fri rettshjelp og blinde kristne.

Statsbudsjettet 2019 er en gavepakke til Systembolaget og grensehandlere. Sukkeravgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer, men for saft og brus blir avgiften den samme som i år. Saftprodusenten Lærum frykter nedbemanninger, i likhet med Coca Cola Norge.

Siden 2013 har grensehandelen økt med 13,5 % og alkoholavgiftene med 12 %. Den vil øke ytterligere for regjeringen setter opp alkoholavgiftene med 1,5 prosent for brennevin og 1,4 prosent for vin.

Vanlige arbeidsfolk betyr ingenting for eliten. Til tross for at  Frp hevdet de er «sjøfolkenes parti», gikk Frp i statsbudsjettet med på at Color Line får flagge ut Kiel-ferjene. 700 norske sjøfolk kan erstattes med billig utenlandsk arbeidskraft.

Rausheten sitter løst hos regjeringen når det gjelder alle andre. De foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand neste år. Det er en økning på 7,1 prosent fra i år. Årsaken til denne rausheten forklarte Trine Skei Grande til NTB:

«Med dette budsjettet tar Norge et betydelig internasjonalt ansvar for å bekjempe fattigdom og nød rundt om i verden. Dette er en historisk økning av bistandsbudsjettet, og vi når målet om at 1 prosent av BNI skal settes av til bistand og utvikling.»

Statsbudsjettet reflekterer globalismen i praksis når den vil sette norske sjøfolk på land for å få billigst mulig arbeidskraft. Dette er en praksis vi ser sprer seg i flere bransjer som eksempelvis bygg- og anleggsbransjen.

Nye Borgerlige er arbeidernes parti. Der stortingspartiene  vender ryggen mot norske arbeidsfolk, jobber vi for at nordmenn skal ha tilgang til arbeid med gode lønns og arbeidsvilkår. Derfor vil vi ha en god nærings- og handelspolitikk. Det gir forutsigbarhet, generer inntekt til stat og kommune og opprettholder velferd for de svakeste i samfunnet.