Ny korrupsjonsak i Oslo kommune

Administrerende direktør i Omsorgsbygg Per Morten Johansen, som er bror til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), anklages for alvorlige brudd på habilitetsbestemmelsene. I 2009, året etter han ble ansatt som administrerende direktør, ansatte han sin forlover, kone og datter. Senere ansatte han også sin svigersønn.

Dette ble gjort kjent etter at en varsler kontaktet 4 bystyrepolitikere og en journalist i Dagbladet i mars i år. De har først nå i september skrevet om saken. Kommunerevisjonen har nylig iverksatt granskning.

Per Morten Johansen nekter å stille opp i intervju med Nrk. Det får være så sin sak. Langt verre er det at han ikke er blitt oppsagt. Det bekrefter den ukulturen i Oslo kommune vi har satt søkelys på i flere artikler.

Vi har ingen tiltro til at det er vilje til å rydde opp i korrupsjonen og ukulturen i Oslo kommune. Rapporter fra Kommunrevisjon eller uttalelser fra Kontrollutvalget følges ikke opp og lovbrudd gir svært sjelden konsekvenser.

Vår løsning på korrupsjon og ukultur er å skifte ut hele den politiske og administrative ledelse.

Nye Borgerlige mener det må iverksettes flere tiltak:

  • Nedsette et privat revisjonsutvalg som gis vide fullmakter til å foreta granskning av samtlige etater med mulighet for å politianmelde kriminelle forhold.
  • Etablere egen politiseksjon som har som oppgave å etterforske å straffeforfølge kriminalitet i kommunen.
  • Ta tilbake økonomisk kontroll og iverksette gode rutiner
  • Brudd på lover og etisk regelverk skal resultere i avskjed/oppsigelse og politianmeldelse