Høyre og KrF vil oppheve nasjonalstaten

Partiene Høyre og KrF er assosiert medlem av european people’s party (epp) som best kan betegnes som det folkeløse partiet. Medlemmene i epp er nyliberalistiske partier som har forlatt konservativismen. Dette er elitenes parti som styres av Tusk og Juncker, hvor deres mål ikke har blitt kommunisert ut til folket.

Partiet epp er et globalistisk parti som har som mål å bruke nasjonale nyliberalistiske partier for å presse gjennom EUs politikk. Nasjonalstatens rammer bygges ned i det skjulte. Grunnet hemmeligholdelse og tilbakeholdelse av informasjon fra norske medier, er dette helt ukjent for nordmenn flest.

Nye Borgerlige vil bekjempe alle former for skjult makt og maktmisbruk. Vi er for en fri, uavhengig og kritisk presse da det er en av de viktigste institusjonene i et demokratisk samfunn. Media skal være offentlig vaktbikkje, informere og sørge for å tilrettelegge for debatter og et offentlig ordskifte slik at folk flest selv kan danne seg et bilde uten å bli påtvunget et bestemt politisk syn.

Undersøkelser har vist at journalister er til venstre for Ap, og derfor blir mediedekningen og vinklingen av saker farget av journalistenes politiske syn. Informasjonen blir selektiv og oppstykket, hvor gravejournalismen ofres og helhetsbilde forsvinner.

For å oppnå en fri, uavhengig og kritisk presse mener vi det er nødvendig med kutt i den statlige pressestøtten. Det er mediehusene Egmont og Schibstedt som tjener penger på den ordningen, ikke den uavhengige presse.