Konkursras i Oslo

I Oslo har 801 bedrifter gått over ende i perioden august 2017-2018. Det er langt flere enn forrige periode hvor tallet var 574. Det viser oversikten fra data- og analyseselskapet Bisnode offentligjorde 5.september. De siste 12 månedene har 6483 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsoppløst i Norge. Det er en økning på 9,5 prosent.

«Med dette har vi oppnådd en lite hyggelig konkursrekord som slår finanskriseåret 2009 da 6449 bedrifter endte i skifteretten», sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Detaljhandel og tjenesteytende næringer sto tidligere for en liten andel av antall konkurser. Årsaken til at mange av de går konkurs skyldes økt netthandel og automatisering. Det er momsfritak på netthandel inntil 350 kr når du handler varer fra utlandet.

Vi er imot prosjekt Bilfritt byliv, fordi det har skapt negative konsekvenser for næringsliv og folk flest. Norge trenger en sterk eksportindustri og en næringspolitikk som skaper forutsigbarhet lokalt og nasjonalt. Da er det behov for biler, infrastruktur og god samferdselpolitikk.

For å unngå å bare ha industri som er olje-og gassrelatert, ønsker vi i Nye Borgerlige å stimulere til ett differensiert næringsliv, og særlig eksport industrien. Det vil resultere i flere arbeidsplasser og nødvendige inntekter til stat og kommune.

Nye Borgerlige er for en god næringspolitikk. Våre tiltak:

1. Det skal være lønnsomt å drive næringsvirksomhet
2. Redusere kommunale avgifter og skatter
3. Gjenåpne for biltrafikk
4. Fjerne bomringer i Oslo og redusere bompriser
5. Utvikle infrastruktur
6. Tiltrekke kompetansearbeidskraft
7. Sikre forutsigbarhet for næringslivet
8. Fjerne momsfritak for netthandel