Ekstremistene blant oss

Professor og klimastrateg Jørgen Randers var leder for Stoltenberg regjeringens Lavutslippsutvalg. Han vil fase ut all oljeproduksjon innen 2040. Det innebærer at 170.000 jobber forsvinner sammen med inntekter til statskassen. Nordmenn må leve av insekter og grønnsaksdyrking på tak og blomsterkasser da det ikke vil være inntekter eller jobber for folk flest.

Randers mener verden er overbefolket, og mener nordmenn i likhet med resten av verden ikke bør føde mer enn ett barn for å redde klima. Menneskene i vesten er fienden, og må ofres for å redde kloden. Mennesket er problemet, ikke Sanders egen menneskeforakt.

Ifølge Morgenbladet gned Randers seg i hendene da orkanen Katarina traff New Orleans i 2005, byen oversvømt og  1464 mennesker mistet livet og hundretusenvis mistet hjemmene sine. Randers var også svært fornøyd da orkanen Sandy traff New York i oktober 2012 og drepte 131 mennesker.

Ifølge denne mannens logikk fortjener amerikanere klimakatastrofer fordi deres klimapolitikk er elendig. Paradoksalt gnir han seg ikke i hendene når ekstremvær skyller over andre deler av verden, ei heller i Kina som er blant klimaverstingene. Kinesere kan forurense, ikke amerikanere og nordmenn.

Saken er at han elsker å hate den industrialiserte verden slik resten av klimafanatikerne også gjør. Disse er villige til å ofre egen befolkning om nødvendig, for å nå sine destruktive mål. Daværende generalsekretær i FN Maurice Strong har kommet med tilsvarende ekstreme utsagn:

«We may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse.»

«Either we reduce the world’s population voluntarily or nature will do this for us, but brutally.»

Vi har i tidligere artikkel skrevet om den store klimabløffen. Klimapolitikken er utviklet for å kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Randers i likhet med øvrige klimaekstremister bryter folkemordkonvensjonen til FN. Folkemord defineres som:«en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

å drepe medlemmer av gruppen;
å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.»

Nye Borgerlige vil trekke seg fra FNs agenda og Parisavtalen. Vi mener FN har fjernet seg fra sine kjerneoppgaver og beveget seg ut på en arena som faktisk truer vestlige nasjoner. Klimaendringer er sykliske, ikke menneskeskapte.

Verdenssamfunnet har via enkeltpersoner underskrevet klimakonvensjoner som har resultert i at europeisk tungindustri ble flyttet til østen, hvor de samme konvensjoner brytes og applauderes. Nye Borgerlige vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri og vil opprettholde oljeproduksjon.

Nasjonale industriarbeidsplasser reduserer klimautslipp, da veien mellom produksjon og forbruker blir kortreist. Vi mener begrepet klima må byttes ut med forurensning, og ønsker å fokusere på å handle lokalt og ikke tenke globalt.

Ekstremister lytter vi ikke på. De må byttes ut med mennesker med gode intensjoner for folk og fedreland. Da samtlige partier på Stortinget er for Parisavtalen og vil redusere klimautslipp, må du som velger tenke på din fremtid. Stem på Nye Borgerlige, vend klimaekstremistene ryggen!