Eliten mot folket del II

På den ene siden sier våre politikere at eldre arbeidstakere må stå lenger i arbeidslivet fordi utgiftene til NAV er for høye. På den andre siden legger de samme politikere opp til en politikk hvor arbeidsplasser skal reduseres, du taper på å jobbe lengre og arbeidsplasser flagges ut til lavkostland.

Enkelte arbeidsgrupper som politimenn, brannmenn og sykepleiere har hatt særaldersgrense. Den ordningen er utdatert ifølge KS, så nå vil de fjerne den.  Leder Gunn Marit Helgesen i Kommunenes interesseorganisasjon KS sier følgende til Dagbladet:

Det er sløsing med ressurser å la så mange som i dag gå av med særaldersgrense.

KS bygger deres resonnement på enigheten mellom regjering og partene i arbeidslivet om ny offentlig tjenestepensjon for offentlige ansatte. Særaldersgrense var ett av de spørsmålene de ville vurdere.

Hovedavtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet går bl.a ut på at alderspensjonen skal kunne tas fleksibelt fra 62 til 75 år. Samtidig viser det seg at eldre som står i arbeidslivet etter fylte 67 år taper penger årlig ved å ta ut pensjon og samtidig jobber.

Dagens pensjonsregler gjør at de som står i jobb etter fylte 67 går på pensjonssmell. En av de som fikk erfare dette taper 100.000 i året. Årsaken skyldes de nye samordningsreglene som ble innført med pensjonsreformen i 2011. Jo høyere pensjon du får fra folketrygden, jo lavere får du i tjenestepensjon.

Verken trygdede eller arbeidsfolk har betydning for eliten. Deres globalistiske tankegods skal tvinges gjennom med eller uten folkets vilje. Hvordan skal folk kunne stå lenger i arbeidslivet, og jobbe 43 timers arbeidsuke for å opprettholde velferd, når arbeidsplassene forsvinner til utlandet, digitaliseres eller legges ned?

Siden 2004 har det blitt eksportert 80.000 arbeidsplasser til Asia. Samtidig som det fortsatt tas inn arbeidsinnvandrere, flere flyktninger og rasering av arbeidsplasser bare fortsetter.

Derfor går ikke regnestykket opp når det på den ene siden applauderes at norske arbeidsplasser forsvinner, det krever lengre arbeidsuke samtidig som styrte folkeforflytninger fra Asia og Afrika fortsetter, og andelen arbeidsinnvandrer øker. SV og Aps urealistiske forslag om 6 timers arbeidsdag er valgflesk.

Nye Borgerlige er arbeidernes parti. Der stortingspartiene vender ryggen mot norske arbeidsfolk og velferdsgoder, jobber vi for at nordmenn skal ha tilgang til arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er vi for å ha en god nærings- og handelspolitikk, stenge grensene og innføre innvandringsstopp. Det gir forutsigbarhet, generer inntekt til stat og kommune og opprettholder velferd.