Beredskapsplaner uten mål og mening

Nylig lanserte Oslo kommune sammen med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) kampanjen «Du er en del av Norges beredskap», ifølge Aftenposten. Målet er å lære befolkningen økt bevissthet og kunnskap i hvordan de selv kan klare seg ved kriser som påvirker kritiske samfunnsfunksjoner som stengte veier, vann, strøm, avløp og transport.

I den anledning er det laget en beredskapspakke som inneholder vann, knekkebrød, gassgrill, mobillader og DAB radio. Vi spør oss hvorfor myndighetene tilrettelegger for dårlig samfunnsikkerhet og beredskap og overlater til befolkningen å klare seg selv, da regjeringens viktigste oppgave er å forebygge kriser.

Norge er det eneste landet som la ned FM systemet, og innførte DAB. Riksdekkende radio og Forsvaret benytter samme frekvensområde på DAB-nettet. Det kan få følger både i krig og under store kriser og påvirke mobilnettet. Så hvorfor inneholder en beredskapspakke en DAB radio og mobillader som ikke vil fungere? Hvordan skal myndighetene varsle folk, når det ikke eksisterer ett varslingssystem?

Norge har dårlig utviklet nødnett. Da ekstremværet Knud herjet på sørlandet, slo 41 av DSBs basestasjoner til vanns og på land ut i mange timer.Regjeringen har kuttet i bevilgningene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap over flere år, og vårt forsvar, politi og landbruk er bygget ned. Det har skjedd uavhengig hvem som har sittet ved makten.

Hvordan kan våre myndigheter sørge for matforsyninger, når kornlagre er lagt ned og selvbergingsgraden historisk lav? Den er under 40 prosent. Vi er et av de land i verden som er mest avhengig av import av landbruksvarer. Ved en krise vil det bli matmangel. Du må faktisk dyrke mat i blomsterkassa.

Nye Borgerlige mener det må inn følgende tiltak:

  • Åpne FM nettet
  • Bygge ut nødnettet
  • Innføre varslingssystem som bryter inn i fjernsyn og radio
  • Styrke forsvaret
  • Vedlikehold av veier og broer
  • Gjenåpne stengte veier og bygge ut mer veier istedenfor sykkel- og gangveier
  • Styrke landbruket, øke selvforsyningsgraden og gjeninnføre kornlagre
  • Ja til diesel og bensin biler
  • Nei til kontantløst samfunn