Rødgrønne byrådet raserer eldreomsorgen

De rødgrønne gikk til valg og lovet bedre eldreomsorg og flere hender i arbeid. De lovet 500 nye årsverk. Derfor innførte de eiendomsskatt. Resultatet er at det har blitt 400 færre årsverk i sykehjemssektoren i Oslo kommune og slankere lommebok.

Eldre må flytte på sykehjem langt unna eget bomiljø fordi det blir færre sykehjemsplasser. Det rødgrønne byrådets satsing på eldreomsorg ble mer skatter, færre arbeidsplasser og færre sykehjemsplasser.

Vi vil satse på en sterk eldreomsorg og flere hender i arbeid, og et godt helse- og botilbud for eldre i sitt nærmiljø uten å kreve eiendomsskatt.