EU vil styre norsk jernbane til evig tid

Jernbanereformen ble vedtatt i Stortinget i 2015. Senere i år, eller tidligst neste år skal Stortinget behandle EUs fjerde jernbanedirektiv. EU direktivet pålegger Norge å avstå suverenitet over egen jernbane for all fremtid, og innføre full konkurranse i persontrafikken.

Fagforeningene som organiserer de ansatte i jernbanen har lenge advart mot konkurranseutsetting i jernbanereformen. I fjor gjennomførte de en politisk streik der togene sto i tre timer, men til ingen nytte.

Konstituert forbundsleder i Norsk Jernbaneforbud, Jane Brekkhus Sæthre advarte allerede i 2016, og uttalte følgende i intervju med Dagsavisen:

Reformen blir en oppsplitting av alle fagmiljøer. Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt. Oppsplitting fører til at man må bygge nye organisasjoner til hver strekning. Det vil bety mer byråkrati og mindre fleksibilitet.

I samme intervju uttalte Rolf Jørgensen, leder i Norsk Lokomotivforbund følgende om konkurranseutsetting:

De reisende vil merke at det vil bli forskjellige typer tilbud, manglende samordning og kanskje utfordringer i billettsystemene. Vi som arbeidstakerorganisasjon kommer også til å være på vakt overfor aktører som åpenbart ønsker å gå løs på lønns- og arbeidsvilkår. Av de store internasjonale jernbaneaktørene er det noen som er kjent for å ha ordna forhold, mens andre ikke er det.

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund inviterte til debatt om den store jernbanepakke 4 den 13.september. I anledning debatten uttalte Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) følgende:

Norsk jernbane må styres i Norge. Vi kan ikke overlate at sikkerheten og kvaliteten for våre tog til byråkratiet i EU. Vi har en av verdens beste trafikksikkerhet på norsk jernbane og den må vi sjøl ha kontroll på.

Torsdag 11.oktober arrangerer NEI til EU en politisk markering om Jernbanepakke 4. Nye Borgerlige er imot EØS avtalen, og stadige omorganiseringer i norsk arbeidsliv. Vi ønsker sterk nasjonal selvråderett og kontroll over egne ressurser.