Plyndringen av Norge!

Norske myndigheter med regjeringen i spissen lar Norge bli ødelagt i beste Klondike stil. Fantastisk natur ødelegges for vindmølleutbygging. Det er ulønnsomt da vindmølleparker subsidieres over statsbudsjettet, samtidig som de fratar framtidige generasjoner adgang og fri ferdsel i flott norsk natur!

Det som derimot er mest hårreisende er at utenlandske spekulanter flytter norske verdier til skatteparadiset i Cayman Island. Tellenes vindpark i Rogaland er landets nest største vindmøllepark. Deres utenlandske eier betaler minimalt med skatt i Norge, men flytter likevel store pengesummer ut av landet. Vindparken eies gjennom flere selskaper i land med lite eller ingen skatt, blant annet en øy i Det karibiske hav, kan TV 2 avsløre.

Nye Borgerlige har påpekt gjentatte ganger på sosiale medier (SOME) og skrevet artikkel om forholdet mellom klimaprofitører og norske politikere. Lobbyselskapet Norwea tilrettelegger for massiv utbygging og plyndringen, med topp politikere i lomma som selvvalgte gisler. Denne utbyggingen gir null tilbake til Norge og til fellesskapet.

Koblingen mellom politikere og klimaprofitørene

Stortinget har ingen lobbyregister. Vi har derfor ingen oversikt hvordan politikere og beslutningstakere «vannes og pleies» før vedtak fattes. Nye Borgerlige vet at det er nært samarbeide, fordi vi krevde innsyn i epost korrespondanse i forbindelse med nasjonale rammeplan for vindkraft. Epostene dokumenterer at det er tette bånd mellom NVE og Norwea.

Nye Borgerlige vil ha åpenhet i forvaltningen, bekjempe korrupsjon, og et virkemiddel i denne kampen er å innføre lobbyregister. Vi vil stoppe raseringen av norsk natur og fauna, og stoppe plyndringen av Norge!

Vi trenger din signatur for å stille lister i 2021.