Den konformes rett til å dømme avvikeren

Lærer Clemens Saers ved Oslo handelsgymnasium holdt på å bli drept av en voldelig elev i 2014. Han ble sykmeldt, delvis arbeidsufør og frosset ut av kollegiet, rektor og utdanningsetaten i Oslo kommune. Rektor og utdanningsetaten avviste alt ansvar, og valgte å lytte på eleven og hans medhjelpere. Den voldelige eleven ble året etter dømt til to måneders fengsel.

Ut fra nye opplysninger som ble fremlagt i ankesaken fremgår det at Saers er varsler. Han la frem nye bevis som viste at han hadde bedt politiet og barnevernet om assistanse fordi elevens raseriutbrudd og voldelige tendenser var en fare for både elever og lærere. Det hadde han gjort forut voldshendelsen. Da læreren skulle legge frem bevisene ble både presse og lærere kastet ut av rettssalen, og bevisene ble lagt frem for lukkede dører.

Saers tapte også i lagmannsretten. Ifølge retten var kommunens uaktsomhet ikke grov nok. Retten har også idømt han Oslo kommunes saksomkostninger. Med andre straffes voldsofre med økonomisk gjengjeldelse. Det er ikke en rettsstat verdig.

Varslere har generelt dårlig rettsvern i Norge. Svært få varslere vinner frem til tross for solide bevis. Norske borgere taper oftest også i møte med staten.

Nye Borgerlige setter trygghet for borgere først. Voldelige elever skal utvises og dømmes. Vi vil ha fri og uavhengig domstol, hvor landets borgere kan velge sine dommere ved valg. Vi vil øke bevilgningene til politidistriktene, og innføre kommunalt politi i Oslo.

Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder, etablere ungdomsfengsler og innføre full innvandringsstopp.