Parallellsamfunnet har gode vekstvilkår

Aftenposten har hatt en reportasje om muslimsk SFO skole med overnatting på Rødtvet og Romsås. Ekstrem islam er på fremmarsj i Groruddalen og det merkes svært godt. Bydelen Grorud sliter med innvandringsrelatert gjengkriminalitet, grov vold, bilbranner og narkotikatrafikk. Felles for volden er at den er rettes mot etniske norske og rammer både jenter, gutter, kvinner og menn i arbeidsfør alder og pensjonister. Eller for å bruke AP sitt motto; «Alle skal med».

Politiet skjønnmaler økende vold i Grorud bydel

Derfor har vi fått hvit flukt fra Groruddalen. Årsaken til at dette kan skje er fordi den politiske elite snur ryggen til de ekstreme utfordringene, og kaster mer penger på bålet. Grorud bygger i disse dager en «Storstue». Tilbudet til innvandrergjengene på «Storstua» er kampsporttrening i form av koreansk karate. Så ikke nok med at vi har vold skal volden forfines ytterligere.

I samme bydel eksisterer det «ekstrem» muslimsk SFO med overnattingsmuligheter. Her praktiserer streng sunnitolkning hvor ungene lærer å ta avstand fra andre trosretninger. Denne undervisningen bygger på å skape avstand til majoriteten, nemlig nordmenn. De tror på egen overlegenhet og er ikke interessert i integrering eller bli en del av det norske samfunnet.

Dette skjer med 4,7 millioner kroner i statsstøtte og momskompensasjon. Samt flotte taler og klapp på skulderen fra politikere med resultat at volden tiltar, og bilbranner og vold blir en del av «normalen». 4,7 millioner skattekroner til denne ekstremutgaven av islam er innpakket med rødgrønn sløyfe. Våre folkevalgte tilrettelegger for utenforskap, vold og kriminalitet.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk har ved flere anledninger uttalt at ungdomsklubber blir en samlingsplass for kriminell ungdom. I Sverige som sliter med større utfordringer enn Norge, er det i flere studier påpekt sammenheng mellom fritidsklubber og økt kriminalitet.

Nye Borgerlige vil med alle demokratiske virkemidler bekjempe enhver form for ekstremisme og totalitære ideologier. Vi vil fjerne «SFO» skolene med overnatting. De skal forbys i og med de bedriver islamsk radikalisering.

Istedenfor å lage lekestuer, raplåter, Groruddalsting, klapp på skulderen, kampsporttrening og «dialog», er vår oppskrift å løse utfordringene ved å utvise kriminelle utlendinger ved første lovbrudd. Trygghet og sikkerhet kommer i første rekke.