Politiet skjønnmaler økende vold i Grorud bydel

I går var det folkemøte på Kalbakken pga økende vold mot etniske nordmenn. Partileder Steinar Kjærner-Strømberg var til stede. Han hadde sørget for å kontakte Resett. De var den eneste medieaktøren som var til stede og som sørget for å intervjue ofre for uprovosert blind vold.

Stasjonmester og tre politifolk fra forebyggende enhet fra Stovner politikammer, Ap politiker Jan Bøhler og representanter fra bydel Grorud var til stede. Politiets virkelighetsbeskrivelse samsvarte ikke med beboernes reelle opplevelser. Det vakte reaksjoner blant beboerne når de uttalte at det kun var 3 prosent av ungdommene som begikk kriminalitet, samtidig som det ble presisert at ungdomskriminaliteten økte.

3 prosent av ungdommen i Oslo mellom 13-17 år utgjør 899 personer (2017). Er det et «ekstremt lite mindretall» når vi vet at kriminaliteten øker fordi unge unnslipper straff, samtidig som andelen unge i Oslo med innvandrerbakgrunn øker? Det «ekstremt lite mindretallet» terroriserer norske ungdommer og begår også uprovosert blind vold mot voksne. I 2017 økte kriminaliteten blant unge med over 25%.

Rapporten «Ung i bydel Grorud» skrevet av forskerne Patrick Lie Andersen og Marianne Dæhlen ved instituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2017), viser at en av fem unge i Groruddalen opplever trusler og vold. Jenter og ungdom med norskfødte foreldre er de som opplever mest utrygghet. I Groruddalen utgjør gruppen mellom 0-18 den største gruppen på 24%.

Vi setter trygghet for borgere først. Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene og innføre kommunalt politi i Oslo. Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder, etablere ungdomsfengsler og innføre full innvandringsstopp.