Tilliten til politiet svekkes

Politidistrikt Sør- Øst har foretatt tidenes største våpenbeslag hos samlere og ansatte i politiet og Forsvaret. De har beslaglagt over 2300 våpen og siktet 67 personer. 9 personer er bøtelagt og det er avsagt dom mot 17 personer. Fire av sakene gjelder ansatte i politiet. Flere av våpnene er stjålet fra Forsvaret og underslått destruksjon eller fjernet plombering. Mange våpen var priset i euro og åpenbart planlagt solgt for det utenlandske marked.

Dårlige rutiner i Forsvaret og politiet oppgis som en medvirkende forklaring på omfanget av den ulovlige virksomheten. Forsvaret endret derfor sine rutiner for destruksjon i 2015. I 2016 ble det beslaglagt automatvåpen som var lagd av våpendeler kjøpt på Finn.no. De var solgt til kriminelle. Politiet etterforsker nå om mulige forbindelser til kriminelle miljøer.

Vi er avhengig av tillit til voldsmonopolet. Den tilliten har blitt kraftig svekket, og i langt større grad enn det såkalte årlige undersøkelser avdekker. Flere oppgir å ikke ha tillit til politiet fordi saker henlegges samtidig som kriminaliteten øker. Innbyggere på Frøya som går tur forbi den planlagte vindmølleparken hvor det er etablert aksjonsgruppe, opplever å bli tvunget til å oppgi personalia, og truet med 24 timers arrest og bøter om de kommer tilbake.

Det gir ikke økt tillit når politifolk er involvert i lovbrudd, og bruker ressurser på å forfølge kritikere og bøtelegge aksjonister istedenfor å oppklare kriminalitet. Vi setter trygghet for borgere først. Nye Borgerlige er motstandere av politireformen som har blitt en fjernpolitireform.Vi vil gjennomføre nærpolitireform ved å øke bevilgningene til politidistriktene, gjenåpne nedlagte kontorer og legge ned Politidirektoratet.