Økende spedbarnsdødelighet i Norge

Ifølge Medisinsk fødselsregister er andelen kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus doblet på 30 år. Årsaken skyldes sentralisering av fødetilbudet slik at fødende kvinner har lengre reisevei. Det gir økt helserisiko for mor og barn. Resultatet er økt barnedødelighet. I dag dør flere barn under og rett etter fødsel utenfor sykehus enn det er barn som drukner.

Vi synes det er et paradoks at våre folkevalgte på den ene siden mener klimautslipp må ned, samtidig som de legger ned lokalsykehus, fødestuer og arbeidsplasser slik at det blir lengre reisevei med økende barnedødelighet. Fødselstallene faller i Norge. Vi trenger derfor flere barn, ikke færre.

Våre folkevalgte opprettholder lave fødselstall når de gjør folks hverdag vanskelig. De legger ned arbeidsplasser samtidig som de krever vi må jobbe mer, og avgiftsbelegger befolkningen med påstand om å redde kloden. Lave fødselstall har klar sammenheng med hva slags verdier og ideologier våre folkevalgte ledere signaliserer ut til folket. Er målet deres å redusere befolkningen og tvinge de til å bo i bestemte områder av landet?

Vi er for mer menneske og mindre stat, og vil at folk skal ha frihet til å velge. Nye Borgerlige har ingen tiltro på gigantomani innen sykehusutbygging og sentralisering. Derfor ønsker vi å utbygge allerede eksisterende lokalsykehus istedenfor å bygge gigantsykehus.

Helseforetaksmodellen må avvikles og tilbakeføres til folkevalgt styring og beslutning lokalt. Ditt helsetilbud skal ikke være avhengig av poststed. Derfor vil vi opprettholde et desentralisert sykehustilbud, gjenåpne lokalsykehus og bygge ut lokalsykehus med akuttfunksjoner, mer døgnbehandling og fødetilbud over det ganske land.