Målrettet kampanje mot Oslos befolkning

Det føres aktive kampanjer fra Akershus fylke rettet mot ressursterke nordmenn med den hensikt å få de til å flytte ut av Oslo. Tettstedet Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune er en av de som aktivt fører kampanjer mot næringsliv, utbyggere og Oslo folk. I henhold til regionplanen for Oslo og Akershus er «Landsbyen Bjørkelangen» valgt ut til å ha den største utviklingen i kommunen.

Resultatet av de rødgrønnes rasering av Oslo er at den ressurssterke delen av befolkningen flytter til nabokommunene. Når den yrkesaktive delen av befolkningen flytter ut, forsvinner også skatteinntektene. Samtidig øker lånegjelden for Oslo kommune.

Fra de rødgrønne overtok makten i 2015 og frem til 2021 vil kommunens gjeld nesten tredobles til 67,6 milliarder kroner. «Trygg og god økonomisk styring», sier byrådsleder Raymond Johansen om låneopptak på 38 milliarder kroner.

Oslo er plukket ut som miljøhovedstad av globalistene. Ved å kjøre byen frem som miljøhovedstad sender de også signaler ut til næringsliv og industri at de er uønsket. Ønsker folk en hovedstad som kun er forbundet med fattigdom og kriminalitet som utstillingsvindu ute verden? Det ønsker ikke vi.

Nye Borgerlige er imot å rasere vår hovedstad. Vi er motstandere av Prosjekt Bilfritt sentrum, bompenger og Parisavtalen, og for en forutsigbar næringspolitikk med gode rammevilkår. Det sørger for skatteinntekter og arbeidsplasser til en forgjeldet kommune med store utfordringer.