Familien og partiboka først

Det rødgrønne byrådet i Oslo kommune har innstilt Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør. Dette har skapt reaksjoner fordi hun aldri har jobbet med skole og utdanning og har lite erfaring fra offentlig sektor.

Høyre og Frp krever svar: – Hvorfor hemmligholdt byrådet Marte Gerhardsens navn fra offentlig søkerliste?

Videre er det verdt å merke seg at det rødgrønne byrådet hemmeligholdt navnet hennes. Marte Gerhardsen var ikke oppført på noen offentlig søkerliste.

I stillingsutlysningen til jobben som utdanningsdirektør krevde byrådet følgende:

Som direktør for Utdanningsetaten må du ha god kjennskap til oppvekst- og utdanningssektoren.

Forgjengeren Astrid Søgnen som måtte gå av, hadde også partiboka i orden, men ble utnevnt av høyre byrådet. Nepotisme og ukultur hvor familie, slekt og venner favoriseres er utstrakt problem her til lands.

Vår løsning på kameraderi, korrupsjon og ukultur er å skifte ut hele den politiske og administrative ledelse, og ansette den som er best skikket uavhengig partitilhørighet.