Oslo kommune mangler kontrollrutiner

Oslo kommune mangler økonomistyring og kontrollrutiner. I 2006 skrev Kommunerevisjonen en rapport om manglende kontraktsoppfølging knyttet til anskaffelser i Friluftsetaten. Den rapporten er åpenbart blitt ignorert. En varsler har avdekket at etterfølgeren Bymiljøetaten har betalt 11 milllioner i overpris for kunstgressbaner til to entreprenører. De har godkjent fakturaene selv om de var langt høyere enn avtalt pris. Kommunen har erkjent manglende kontroll og dårlig rammeavtale.

Kommunen aksepterer derfor overfakturering og følger ikke opp kritikk fra Kommunerevisjon. De er åpenbart ukritiske i anbudskonferansen og lager dårlige rammeavtaler. Søppelskandalen i 2017 hvor renovasjonsselskapet Veiereno fikk betalt selv om søpla ikke ble hentet, viser at det er alvorlig svikt i Oslo kommunes rutiner og avdekker manglende økonomisk forståelse. Disse millionene  kunne istedet ha kommet til gode til idrettsglade barn og unge.

Vi har i tidligere artikkel skrevet om avdelingsdirektør Gunnar Wedde som er avdelingsdirektør i Utviklings-og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune. Han er innkjøpsansvarlig og skal bekjempe svart arbeid og arbeidslivskriminalitet i kommunen. I vår ble det avslørt at han var aktiv i illegal pokerklubb. Wedde som skal bekjempe organisert kriminalitet og svart arbeid deltok i pokerklubber som finansierer gjengkriminalitet, som byrådsleder Raymond Johansen vil bekjempe ved å gi 40 millioner.

Vi sendte en henvendelse til Kontrollutvalget som har som oppgave å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen, og krevde granskning og svar på en rekke spørsmål. De besvarte ikke spørsmålene eller behandlet saken, men videresendte den til ledelsen i UKE og Byrådsavdelingen for finans. De har ikke besvart henvendelsen.

I Oslo kommune er etisk regelverk, økonomisk styring og oppfølging av avvik kun dekorasjon på veggen. Vi i Nye Borgerlige ønsker å endre dette da vi har nulltoleranse for økonomisk rot, korrupsjon og kriminalitet.

Vi vil bekjempe dette. Når det avdekkes bevisste overfakturering, korrupsjon og kriminalitet vil vi ha ekstern granskning og politietterforskning for kommunens kontrollfunksjoner fungerer ikke. Løsningen er utskifting av den administrative toppledelsen og med etiske krav til nye toppledere.