Oslo er uten økonomisk kontroll

Det rødgrønne vanstyret har kjøpt opp boliger direkte fra konkursryttere til langt over markedsverdi og presset markedsprisene opp. Årsaken er deres iver etter å ta imot flest mulig migranter til vår hovedstad til tross for at Oslo har den største befolkningsveksten i Europa.

Revisjonsselskapet Deloitte la sist uke frem sin granskningsrapport om Boligbyggs eiendomstransaksjoner. De mener at 110 av 248 boliger ble kjøpt «betydelig over markedsverdi». Oslo kommune betalte 100 millioner for mye. Dette er graverende ikke minst med tanke på den langsiktige lånegjelden i Oslo under de rødgrønne har økt med 41% siden 2014. Den økte fra 22,7 milliarder i 2014 til 31,9 milliarder i 2016, og siden økt ytterligere.

Boligbygg-saken i Oslo omfatter nå 500 leilighetskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner. Det ble først iverksatt granskning etter at Dagens Næringsliv avdekket hvordan investorer hadde videresolgt bygårder og leiligheter til Boligbygg med milliongevinst.

Granskningen har resultert i at en konkursgjenganger og en konsulent i Boligbygg er blitt siktet av Økokrim for grov korrupsjon. Administrerende direktør i Boligbygg Jon Carlsen har fratrådt stillingen og hele styret er byttet ut. Ansvarlig byråd Geir Lippestad ble skiftet ut da skandalen ble kjent. Kommunerevisjonen i Oslo skal nå granske Boligbyggs eiendomskjøp gjennom mange år.

Vi har ingen tiltro til at en gransking hos Kommunerevisjonen vil endre denne ukulturen da deres rapporter ikke følges opp. Vi har i flere artikler vist til at Oslo kommune mangler økonomistyring og kontrollrutiner, og aksepterer korrupsjon og kriminalitet. De mangler vilje til å endre ukulturen, uavhengig hvem som styrer. Derfor mener vi at hele den politiske og administrative ledelse må skiftes ut da opposisjonen er totalt fraværende.

Nye Borgerlige mener det må iverksettes flere tiltak i vår hovedstad:

– Ta tilbake økonomisk kontroll og iverksette gode rutiner
– Nedsette et privat revisjonsutvalg som gis vide fullmakter til å foreta gransking av samtlige etater med mulighet til å politianmelde kriminelle forhold
– Etablere en egen politiseksjon som har som oppgave å etterforske og straffeforfølge økonomisk kriminalitet i kommunen
– Full innvandringsstopp til Oslo for å hindre bolignød for byens befolkning
– Nordmenn skal prioriteres foran utenlandske statsborgere ved utdeling av  sosialboliger
– Ingen eiendomsskatt og arveavgift
– Offentlige støtteordninger og sosial boligbygging